007 - Soerakarta (Java)

Postkantoor 1864

Briefkaart van Soerakarta 1-12-1877 naar Semarang 1-12-1877.

Achterzijde.

---

Brief van Soerakarta 10-1-1888 naar Koog aan de Zaan via Marseille.

Op achterzijde doorgangstempel Weltevreden 12-1-1888 aankomststempel onleesbaar.

---

Brief van Soerakarta 22-4-1886 naar Semarang.

Op achterzijde aankomststempel Semarang 22-4-1886.

---