009 - Makassar (Celebes)

Postkantoor 1864

Brief van Makassar 25-11-1885 naar Buitenzorg.

Op achterzijde doorgangstempels Soerabaija 29-11-1885, Cheribon 1-12-1885 en aankomststempel Buitenzorg 2-12-1885.

---

Brief van Makassar 12-12-1889 naar Rotterdam via Genua.

Op achterzijde doorgangstempel Weltevreden 18-12-1889 en aankomststempel Rotterdam 28-1-1889 met bestellerstempel.

Locale brief van Bonthain bij Makassar naar Makassar.

Op achterzijde langstempel Bonthain.

---