010 - Djokjakarta (Java)

Postkantoor 1864

Brief van Djokjakarta 3-9-1892 naar Banjoemas.

Op achterzijde aankomststempel Banjoemas 3-9-1892.

---

Aangetekende brief van Djokjakarta 14-1-1890 naar Koog aan de Zaan via Genua.

Op achterzijde doorgangstempels Semarang, Weltevreden en aankomststempel Koog-Zaandijk 19-2-1890.

---

Aangetekende brief van Djokjakarta 17-5-1887 naar Semarang.

Op achterzijde aankomststempel Semarang 17-5-1887.

---