011 - Pasoeroean (Java)

Postkantoor 1864

Briefkaart van Pasoeroean 21-3-1877 naar Soerabaija 21-3-1877.

Achterzijde.

---

Briefkaart van Pasoeroean zonder dagtekenstempel naar Bangil en zonder aankomststempel.

Achterzijde.

---

Brief van Pasoeroean 16-6-1879 naar Soerabaija.

Op achterzijde aankomststempel Soerabaija 17-6-1879.

---