015 - Salatiga (Java)

Postkantoor 1864

Aangetekende brief van Salatiga 22-8-1892 naar Semarang.

Op achterzijde aankomststempel Semarang 22-8-1892.

---

Brief van Salatiga 30-6-1890 naar Soerakarta.

Op achterzijde aankomststempel Soerakarta 30-6-1890.

---

Brief van Salatiga 5-2-1890 naar Demak

Aankomststempel Demak 7-2-1890.

---