020 - Banjoemas (Java)

Postkantoor 1864

Aangetekende brief van Poerbolingo bij Banjoemas 20-2-1891 naar Batavia met Franco stempel.

Op achterzijde aankomststempel Batavia 23-2-1891.

---

Brief van Banjoemas 18-3-1882 naar Semarang.

Op achterzijde doorgangstempel Ambarawa 20-3-1882 en aankomststempel Semarang 20-3-1882.

---

Brief van Banjoemas 13-5-1881 naar Semarang.

Op achterzijde aankomststempel Semarang 15-5-1881.

---