021 - Tjilatjap (Java)

Postkantoor 1864

Brief van Tjilatjap 9-8-1892 naar Banjoemas.

Op achterzijde aankomststempel Banjoemas 9-8-1892.

---

Brief van Tjilatjap 22-3-1892 naar Dresden.

Op achterzijde doorgangstempels Banjoemas 23-3-1892, Weltevreden (25-3-1892) en aankomststempel Dresden 24-4-1892.

---

Brief van Tjilatjap 21-8-1884 naar Semarang.

Op achterzijde doorgangstempels Banjoemas 21-8-1884, Ambarawa 23-8-1884 en aankomststempel Semarang 23-8-1884.

---