024 - Madioen (Java)

Postkantoor 1864

Briefkaart van Madioen 2-3-1875 naar Tjilatjap met doorgangstempel Djokjakarta 4-3-1875 geen aankomststempel.

Achterzijde.

---

Brief van Madioen 18-2-1880 naar Sragen bij Semarang met doorgangstempel Soerakarta 21-2-1880.

Op achterzijde doorgangstempel Ngawie 18-2-1880, Samarang 22-2-1880 en aankomststempel Langstempel Sragen.

---

Brief van Madioen 9-3-1883 naar Semarang.

Op achterzijde doorgangstempel Soerakarta 10-3-1883 en aankomststempel Semarang 10-3-1883.

---