028 - Banjoewangi (Java)

Postkantoor 1864

Briefkaart van Banjoewangi 5-5-1877 naar Soerabaija 7-7-1877.

 Achterzijde.

---

 Brief van Banjoewangi 22-8-1892 naar Amsterdam via Marseille.

 Op achterzijde doorgangstempels Soerabaija 23-8-1892, Weltevreden 26-8-1892 en aankomststempel Amsterdam 24-9-1892 met bestellerstempel.

---

 Brief van Banjoewangi 7-1-1891 naar Lawang bij Semarang.

 Op achterzijde doorgangstempels Sitoebondo 7-1-1891, Soerabaija 8-1-1891, Probolingo 8-1-1891 en aankomststempel Semarang 9-1-1891.

---