030 - Pamekassan (Madoera)

Postkantoor 1864

Briefkaart van Pamekassan 19-11-1874 eerst naar Malang 22-11-1874 met doorgangstempel Passoeroean 21-11-1874. Daarna doorgezonden naar Ngawie.

Op achterzijde doorgangstempel Madioen 26-11-1874 en aankomststempel Ngawie 26-11-1874.

---

Briefkaart van Pamekassan 1-1-1877 naar Batavia (Weltevreden) 2-1-1877.

Achterzijde.

Briefkaart van Pamekassan 20-11-1878 naar Soerabaija 20-11-1878. Afkomstig uit collectie Stuart Leven.

Op achterzijde aankomststempel Soerabaija 21-11-1878.

---