032 - Palembang (Sumatra)

Postkantoor 1864

Brief van Palembang 9-5-1890 naar Soerabaija.

Op achterzijde doorgangstempel Weltevreden 12-5-1890 en aankomststempel Soerabaija 15-5-1890.

---

Briefkaart van Palembang 6-3-1882 naar Batavia (Weltevreden) 12-3-1882.

Achterzijde.

---

Brief van Palembang 15-4-1884 naar Cheribon.

Op achterzijde doorgangstempel Batavia 18-4-1884 en aankomststempel Cheribon 20-4-1884.

Aangetekende brief van Palembang 9-5-1893 naar Weltevreden. Enige bekende combinatie van puntstempel en vierkantstempel van Palembang. Puntstempel type 2. Brief geveild in veiling 584 van 2001 bij Van Dieten. Niet in mijn collectie.

---