034 - Riouw (Sumatra)

Postkantoor 1864

Wordt op 1-11-1878 Tandjong Pinang maar krijgt pas in 1908 een

vierkantstempel met die naam

Brief van Riouw 1-8-1891 naar Batavia.

Op achterzijde doorgangstempel N.I. Agent Singapore 2-8-1881 en aankomststempel Batavia 7-8-1881.

---

Brief van Riouw 7-9-1892 naar Batavia.

Op achterzijde aankomststempel Weltevreden 9-9-1892 en Avondbestelling.

---

Briefkaart van Riouw 5-9-1874 naar Batavia (Weltevreden) 9-9-1874.

Achterzijde.

---