035 - Muntok (Banka)

Postkantoor 1864

Briefkaart van Muntok 8-4-1875 naar Tjilatjap.

Op achterzijde aankomststempel Tjilatjap 13-4-1875.

---

Briefkaart van Muntok 12-5-1876 naar Batavia 16-5-1876.

Achterzijde.

---

Briefkaart van Muntok 17-12-1891 naar Weltevreden 18-12-1891 met doorgangstempel ???.

Achterzijde.

---