036 - Pontianak (Borneo)

Postkantoor 1864

Brief van Pontianak 21-1-1891 naar Batavia.

Op achterzijde aankomststempel Weltevreden 25-1-1891.

---

Briefkaart van Pontianak 11-5-1876 naar Haarlem 22-6-1876 via Marseille Fransche Pakketboot met doorgangstempel Weltevreden 14-5-1876.

Op achterzijde bestellerstempel.

Brief van Pontianak 6-10-1878 naar Bandoeng. Afkomstig uit collectie Stuart Leven.

Op achterzijde aankomststempel Bandoeng.

---