039 - Poerwakarta (Java)

Postkantoor 1864

Briefkaart van Poerwakarta 7-1-1879 naar Batavia 8-1-1879 met doorgangstempel Weltevreden 8-1-1879.

Achterzijde.

---

Briefkaart van Poerwakarta 7-8-1874 naar Batavia (Weltevreden) 8-8-1874.

Achterzijde.

---

Brief van Poerwakarta 5-1-1888 naar Batavia.

Op achterzijde doorgangstempel Weltevreden 6-1-1888 en aankomststempel Batavia 6-1-1888.

---