041 - Tjiandjoer

Postkantoor 1864

Briefkaart van Tjiandjoer 27-11-1874 naar Batavia (Weltevreden) 28-11-1874.

Achterzijde.

---

Briefkaart met "kleine 5" van Tjiandjoer 2-8-1879 naar Buitenzorg 3-8-1879 na Posttijd. De "kleine 5" staat beschreven in het Java Provisorium van Bulterman (Postzak 196) en de reactie van Storm van Leeuwen hier weer op (Postzak 197). Van Tjiandjoer zijn 4 exemplaren met een "kleine 5" bekend.

Achterzijde.

---

Brief van Tjiandjoer 9-6-1888 naar Sitobondo.

Op achterzijde doorgangstempels Cheribon 10-6-1888, Madioen 11-6-1888, Siodoardjo 12-6-1888, Probolingo 12-6-1888 en aankomststempel Sitobondo 14-8-1888.

---