044 - Tjiamis (Java)

Postkantoor 1-7-1872

Brief van Tjiamis 5-12-1891 naar Batavia.

Op achterzijde doorgangstempel Garoet 6-12-1891 en aankomststempel Weltevreden 6-12-1891.

---

Brief van Tjiamis 9-10-1889 naar Batavia.

Op achterzijde doorgangstempel Garoet 9-10-1889 en aankomststempel Weltevreden 9-10-1889.

---

Brief van Tjiamis 21-10-1886 naar Semarang.

Op achterzijde doorgangstempels Cheribon 24-10-1886, ??? en aankomststempel Semarang 24-10-1886

---