049 - Ngawi

Postkantoor 1864

Briefkaart van Ngawi 8-7-1875 naar Soerakarta. Geen aankomststempel.

Achterzijde.

Briefkaart van Ngawi 2-12-1879 naar Soerakarta 3-12-1879.

Achterzijde.

---

Brief van Ngawi 20-10-1887 naar Batavia na Posttijd.

Op achterzijde doorgangstempel Soerakarta 21-10-1887 en aankomststempel Weltevreden 23-10-1887 met Avond bestelling.

---