050 - Patjitan (Java)

Postkantoor 1864

Briefkaart van Patjitan 15-6-1877 naar Semarang 10-6-1877. Het postkantoor Semarang plaatste het puntstempel 2 naast het puntstempel 50 van Patjitan.

Achterzijde.

---

Brief van Patjitan 22-10-1886 naar Semarang.

Op achterzijde doorgangstempel Madioen 23-10-1886 en aankomststempel Semarang 24-10-1885.

Brief van Patjitan 7-9-1887 naar Amsterdam via Marseille. Afkomstig uit collectie Stuart Leven.

Op Achterzijde doorgangstempel Madioen 8-9-1889, Weltevreden 11-9-1887 en aankomststempel Amsterdam 21-10-1887.

---