060 - Tandjong Pandan (Billiton)

Postkantoor 1-11-1878

(kleinrondstempel met naam Tandjong Pandan pas na
10-7-1884 in gebruik genomen)

Brief van Tandjong Pandan 9-11-1886 naar Batavia.

Op achterzijde aankomststempel Weltevreden 11-11-1886 en avondbestelling.

Brief van Tandjong Pandan 23-11-1891 naar Malang. Afkomstig uit collectie Stuart Leven.

Op achterzijde doorgangstempel Batavia 27-11-1891, Soerabaija 30-11-1891 en aankomststempel Malang 1-12-1891.

Brief van Mangar bij Tandjong Pandan 7-8-1890 naar Maastricht via Marseille. Afkomstig uit collectie Bert Schuring.

---