062 - Menado (Celebes)

Postkantoor 1864

Brief van Menado 30-7-1881 naar Amsterdam via Nederlandsche Stoomschepen rechtstreeks en stempel Zeebrief. De afzender wilde het stuk aangetekend "Per Hollandsche mail" naar Nederland verzenden, hetgeen blijkt uit de aanduidingen bovenaan, waar naast de routevoorkeur ook werd geschreven "gerecommandeerd" en "franco". Het postkantoor Menado plakte op de met 10 cent extra gefrankeerde enveloppe Gz. nr 1 nog een 10 cent zegel, woog de brief en vermeldde het gewicht: "7 gr." ernaast en plaatste het stempel AANGETEEKEND daaronder. Het uitwisselingskantoor Weltevreden constateerde echter, dat de frankering onvoldoende was voor verzending per mail, dat was 35 cent, en zond de brief per zeepost raison van 20 cent door. De wijziging werd aangegeven door de twee extra stempels ZEEBRIEF en NED:INDIE STOOMSCHEPEN RECHTSTREEKS. Per 1 januari 1883 werd het stempel AANGETEEKEND door het stempel R vervangen.

Op achterzijde aankomststempel Amsterdam 8-10-1881.

---

Brief van Menado 15-7-1887 naar Amsterdam via Marseille.

Op achterzijde doorgangstempel Weltevreden 27-7-1887 en aankomststempel Amsterdam 6-9-1887.

Brief van Menado 13-1-1890 naar Amsterdam via Brindisi. Afkomstig uit collectie Stuart Leven.

Op achterzijde doorgangstempel Weltevreden 27-1-1890 en aankomststempel Amsterdam 3-3-1890 met bestellerstempel.

---