065 - Timor (Kleine Soenda Eilanden)

Postkantoor 1864

Brief van Timor 7-5-1891 naar Batavia.

Op achterzijde doorgangstempel Makassar 11-5-1891 en aankomststempel Weltevreden 13-5-1891.

---

Locale brief naar Koepang 13-12-1890.

Brief van Timor 8-1-1892 naar 's Gravenhage via Marseille. Afkomstig uit collectie Stuart Leven.

Op achterzijde doorgangstempels Makassar 18-1-1892 en NI Postagent Singapore 1-2-1892. Aankomststempel 's Gravenhage 26-2-1892 met bestellerstempel.

---