066 - Veldpostkantoor Atjeh no. 1 (Sumatra)

Vermoedelijk postkantoor december 1873 tot  21-4-1874 (samen met no. 2 en no. 3), er
zijn echter nog geen stukken bekend uit deze periode

Postkantoor met gebruik No. 1 in stempel  van 22-4-1874 tot
eind november 1878 (alleen voor Atjeh)

Briefkaart van Veldpostkantoor Atjeh no.1 18-3-1875 naar Tjilatjap met specimen stempel (briefkaart gratis verstrekt aan de manschappen.

Op achterzijde doorgangstempel Banjoemaas 4-4-1875 en aankomststempel Tjilatjap 4-4-1875

Briefkaart van Veldpostkantoor Atjeh no.1 20-6-1874 naar Batavia 2-7-1874. Afkomstig uit collectie Stuart Leven.

Achterzijde.

Brief van Veldpostkantoor Atjeh no.1 22-6-1875 naar Samarang. Afkomstig uit collectie Gauke Kootstra.

Op achterzijde aankomststempel Samarang 4-7-1875.

---

Briefkaart van Veldpostkantoor Atjeh no. 1(met puntstempel Type 1!) 13-11-1877 naar Kedong Keba bij Poerworedjo.

---