066 - Atjeh

Gebruik kleinrondstempel door postkantoor in Atjeh

januari 1882

Naam postkantoor wordt hierna Kota Radja

Afbeelding van foto van envelop Gzd.3 van Atjeh 31-1-1882 naar Lausanne via Brindisi. Afkomstig uit collectie Bulterman. Dit kleinrondstempel is slechts zeer kort in gebruik geweest. de vroegst bekende datum betreft een afdruk op een zegel van 5-1-1882 en bovenstaande brief heeft de laatst bekende datum.