082 - Padang Sidempoean (Sumatra)

Postkantoor 1-3-1876

Briefkaart verstuurd van Padang Sidempoean op 21-11-1892 naar Amsterdam aankomst 31-12-1892 via Padang 28-11-1892  over Genua met bestellerstempel.Achterzijde van de briefkaart.

---

Brief verstuurd van Padang Sidempoean op 29-7-1892 (zwak) naar Hilversum over Genua.

 

Op achterzijde doorgangstempel Padang 4-8-1892 en aankomststempel Hilversum 10-9-1892.

---

 

Brief verstuurd van Padang Sidempoean op 21-8-1886 naar Padang.

 

Op achterzijde aankomststempel Padang 27-8-1886 (zwak).

---