087 - Toeloengagoeng (Java)

Postkantoor 20-3-1877

Brief van Toeloeng Agoeng 8-5-1892 naar Soerabaija.

Op achterzijde aankomststempel Soerabaija 8-5-1892.

---

Brief van Toeloengagoeng 27-10-1887 naar Amsterdam.

Op achterzijde doorgangstempels Madioen ?-10-1887, Weltevreden 31-10-1887 en aankomststempel Amsterdam 3-12-1887.

Brief van Toeloengagoeng 23-5-1885 naar Semarang. Brief afkomstig uit collectie Gauke Kootstra.

Op achterzijde aankomststempel Semarang 23-5-1885.

Brief verstuurd van Toeloeng Agoeng 21-3-1892 naar Soerabaija na Posttijd. Brief afkomstig uit collectie Stuart Leven.

---