091 - Soekaboemi (Java)

Postkantoor 12-4-1878

Brief verstuurd van Soekaboemi 17-1-1888 naar Laboean Deli.


Op achterzijde doorgangstempel Weltevreden 17-1-1888 en aankomststempel (Laboean) Deli 23-1-1888.

---

Brief van Soekaboemi 28-7-1887 naar Amsterdam via Marseille, Na Posttijd.

Op achterzijde doorgangstempel Weltevreden 29-7-1887 en aankomststempel Amsterdam 1-9-1887.

---

Brief van Soekaboemi 1-1-1892 naar Kemirie bij Djember.

Op achterzijde doorgangstempels Cheribon 2-1-1892, Soerabaija 3-1-1892 en aankomststempel Djember 5-1-1892.

Briefkaart van Soekaboemi 20-12-1880 naar Batavia 23-12-1880.

Achterzijde.

---