092 - Bandjarnegara (Java)

Postkantoor 15-9-1879

Brief verstuurd van Bandjarnegara 7-1-1889 naar Soerabaija.


 

Op achterzijde doorgangstempels Banjoemas 7-1-1889, Soerakarta 8-1-1889 en aankomststempel Soerabaija 9-1-1889.

---

(Aangetekende) Brief verstuurd van Bandjarnegara 23-1-1890 naar Samarang.

Op achterzijde doorgangstempel Banjoemas 23-1-1890, echter geen aankomststempel.

---

Aangetekende brief verstuurd van Bandjarnegara 10-12-1889 naar Samarang.

Op achterzijde doorgangstempel Banjoemas 10-12-1888 en aankomststempel Semarang 11-12-1888.

---