096 - Karanganjer (Java)

Postkantoor 13-1-1879

Brief verstuurd van Karanganjer 1-7-1884 naar Samarang.

Op achterzijde doorgangstempel Ambarawa 2-7-1884 en aankomststempel Semarang 2-7-1884.

Brief van Karanganjer 17-7-1892 naar Tegal. Afkomstig uit collectie Stuart Leven.

Op achterzijde doorgangstempel Banjoemas 17-6-1891 en aankomststempel Tegal 18-6-1892.

Brief Gzd 6 van Karanganjer 22-8-1890 naar Magelang met stempel Na Posttijd. Afkomstig uit collectie Bert Schuring.

---