101 - Baros (Sumatra)

Postkantoor 24-11-1879

Brief verstuurd van Baros 7-10-1889 naar Padang Sidempoean.

Op achterzijde doorgangstempel Siboga 8-10-1889 en aankomststempel Padang Sidempoean 9-10-1889.

---

Brief verstuurd van Baros 18-6-1891 naar Batavia.

Op achterzijde doorgangstempels Siboga 19-6-1891, Padang 25-6-1891 en aankomststempel Batavia 1-7-1891.

---

Brief verstuurd van Baros 18-7-1881 naar Soerabaija.

Op achterzijde doorgangstempels Padang 25-7-1881, Batavia 2-8-1881 en aankomststempel Soerabaija 6-8-1881.

---