105 - Olehleh (Sumatra)

Postkantoor 1-3-1882

Brief van Olehleh 20-1-1892 naar 's Gravenhage met Stoomschepen Rechtstreeks.

Op achterzijde doorgangstempel Padang 2-2-1892 en aankomststempel 's Gravenhage 21-3-1892 met bestellerstempel.

---

Brief van Olehleh 18-1-1892 naar Weltevreden.

Op achterzijde aankomststempel Weltevreden 26-1-1892.

Brief van Olehleh 10-12-1889 naar Dordrecht via Napels. Afkomstig uit collectie Stuart Leven.

Op achterzijde doorgangstempels NI Kantoor Penang 14-12-1889, Weltevreden 16-12-1889 en aankomststempel Dordrecht 10-1-1890 met bestellerstempel.

---