107 - Telok Semawe (Sumatra)

Postkantoor 1-3-1882 tot 13-10-1884
Stempel gaat op
20-3-1885 over naar Keboemen

Van het kantoor Telok Semawe zijn in 2010 twee briefkaarten bekend geworden met het kleinrondstempel. Dit kantoor heeft ongetwijfeld ook het puntstempel 107 gebruikt. Er zijn echter nog  geen poststukken bekend van Telok Semawe met puntstempel. Vandaar dat de twee briefkaarten met het kleinrondstempel hier zijn afgebeeld.

Briefkaart Gzd. 1 van Telok Semawe 29-8-1882 naar Batavia 7-9-1882 via Weltevreden. Geveild bij Van Dieten op de 618e veiling voor ongeveer Euro 800 inclusief kosten.

Briefkaart Gzd. 1 van Telok Semawe 15-2-1883 naar Batavia 26-2-1883. Afkomstig uit collectie Brosius.

---