111 - Kalianda (Sumatra)

Postkantoor  18-2-1884

Envelop Gzd. 6 van Kalianda 26-10-1889 naar Batavia.

Op achterzijde doorgangstempel Teloekbetoeng 27-10-1889 en aankomststempel 6-11-1889 en avondstempel.

---

Briefkaart Gzd. 8 van Kalianda 18-11-1890 naar Batavia 27-11-1890 met A van Avondbestelling.

Achterzijde met doorgangstempel Teloekbetoeng 17-11-1890.

---

Envelop Gzd. 5 van Kalianda 6-1-1886 naar Batavia. Afkomstig uit collectie Stuart Leven.

Op achterzijde doorgangstempel Teloekbetoeng 7-1-1886 en aankomststempel Weltevreden 8-1-1886.

---