112 - Goenoengtoea (Sumatra)

Postkantoor 15-10-1887

(slechts 4 bekende brieven allen hieronder afgebeeld)

Brief van Goenoengtoea 18-12-1891 via Genua naar Geisweid bij Siegen in Duisland. Afkomstig uit collectie Jappie Braaksma.

Op achterzijde doorgangstempels Padang Sidempoean 20-12-1891, Padang 26-12-1891 en aankomststempel Geisweid 30-1-1892.

Brief van Goenoengtoea 24-2-1892 naar Weltevreden. Afkomstig uit de collectie Paul Bulterman.

Aangetekende brief van Goenoengtoea 5-9-1889 naar Batavia. Geveild bij Van Dieten in september 2001.

Brief van Goenoengtoea 2-8-1890 naar Batavia. Afkomstig uit de collectie Bert Schuring.

---