113-1 Bandar Klipa (Sumatra)

Postkantoor  20-11-1887 tot 21-12-1890

Aangetekende brief van Bandar Klipa 18-6-1890 naar Heidelberg via Marseille. Helaas zijn enkele zegels verwijderd.

Op achterzijde doorgangstempels Laboean Deli 20-6-1890, Ned Ind Postagentschap Singapore 23-6-1890 en geen aankomststempel.

---

Brief van Bandar Klipa 12-6-1888 naar Rijssen via Brindisi. Niet in mijn collectie.

Brief van Bandar Klipa 6-9-1888 naar Tandjong Morawa.

Op achterzijde doorgangstempel Deli 7-8-1888 en aankomststempel Medan 7-8-1888.

---