114 - Rantauprapat (Sumatra)

Postkantoor 10-12-1887

Envelop Gzd. 6 van Rantau-Prapat 1-12-1891 naar Den Haag via Marseille. Niet in mijn collectie.

Envelop Gzd. 6 van Rantau-Prapat 19-2-1889 naar de Commies derde klasse van de Post- en Telegraafdienst te Kotta-Radja 1-3-1889. Wordt in mei of september geveild bij Veilinghuis Van Dieten.

Op achterzijde doorgangstempel kleinrond Tandjong Balei 22-2-1889 over kleinrond Ned.Ind. [Postagent te] Penang 27-2-1889 met aankomststempel kleinrond Kotta-Radja 1-3-1889.

---