116 Gombong (Java)

Postkantoor 15-3-1890

Aangetekende brief van Gombong 20-7-1892 naar Leiden. Afkomstig uit de collectie Paul Bulterman.

Aangetekende brief van Gombong 21-7-1893 naar Soerabaija (zeer laat gebruik) . Afkomstig uit de collectie Paul Bulterman.

Brief van Gombong 11-6-1890 naar Tegal op achterzijde doorgangstempel Banjoemas 11-6-1890 en aankomststempel Tegal 12-6-1890.

---