119 - Lasem (Java)

Postkantoor  1-4-1891

Brief verstuurd van Lasem 2-11-1891 naar Dortmund. Helaas zegel verwijderd.

Op achterzijde doorgangstempel Weltevreden 6-11-1891 en aankomststempel Dortmund 6-12-1891.

---

Brief van Lasem 11-10-1892 naar Banjoemas.

Op achterzijde doorgangstempel Semarang 12-10-1892, ??? en aankomststempel 13-10-1892.

Aangetekende brief van Lasem 2-4-1892 naar Soerabaija.

Op achterzijde aankomststempel Soerabaija 10-4-1892. Brief afkomstig uit collectie Jappie Braaksma.

---