Disclaimer

 

Website www.puntstempels.nl

De webmaster van www.puntstempels.nl stelt uw interesse in deze website buitengewoon op prijs. Op deze website wordt u enige algemene informatie aangeboden omtrent de Puntstempels van Nederlands Indie. Hoewel de webmaster van www.puntstempels.nl  vanzelfsprekend de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij de samenstelling, alsmede bij het onderhoud van de op de website verstrekte informatie, kan de webmaster van www.puntstempels.nl  niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en up-to-date is.

De webmaster van www.puntstempels.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade die ontstaat als gevolg van gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, behoudens opzet of grove nalatigheid van de webmaster van www.puntstempels.nl.

De website www.puntstempels.nl bevat onderdelen waarop intellectuele eigendomrechten van derden rusten. Zo zijn de teksten en het overige grafische materiaal van deze website auteursrechtelijk beschermd. Het is derhalve niet toegestaan om, zonder toestemming van de webmaster van www.puntstempels.nl, (onderdelen van) de site elektronisch of anderszins te kopiŽren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de site aan te brengen. In het geval er ten onrechte teksten en/of afbeeldingen zijn gebruikt waarop het auteursrecht van derden rust, verzoek ik u dat te melden. Het materiaal zal direct van de website worden verwijderd. De webmaster van www.puntstempels.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites die zijn gelinked met en op www.puntstempels.nl.

De webmaster van www.puntstempels.nl

1 januari 2007