Archief

 

 

**********

Momenteel kan ik helaas niet meer de tijd besteden aan mijn hobby met betrekking tot de puntstempels. Daarom heb ik alle berichten op de voormalige Nieuws-pagina verplaatst naar dit archief.

Dank voor uw bijdragen en belangstelling!

05-03-2015
Op de NPV Veiling wordt een briefkaart aangeboden met een afstempeling van 17-10-1879 van Karanganjer. Dit is nu de vroegst bekende datum van dit kantoor. Register is bijgewerkt.

28-11-2014
Een anonieme verzamelaar heeft een brief met een afstempeling van 22-5-1874 van Makassar. Dit is nu de vroegst bekende datum van dit kantoor. Register is bijgewerkt.

20-11-2014
Een anonieme verzamelaar heeft een brief met een afstempeling van 19-2-1874 van Batavia. Dit is nu de vroegst bekende datum van dit kantoor. Register is bijgewerkt.

28-05 2014
Allan Westphall heeft een brief met een afstempeling van 1-4-1874 van Batavia. Op dit moment de vroegst bekende datum van dit kantoor. Register is bijgewerkt.

19-03-2014
Jappie Braaksma heeft bij de laatste Van Dieten veiling de Nvph 22 met het uiterst zeldzame puntstempel 114 van Rantauprapat gekocht. Register is bijgewerkt

16-02-2014
Recentelijk via Jappie Braaksma aangeschaft een Nederlandse briefkaart van 's Gravenhage naar (Laboean) Deli. Het bijzondere van deze briefkaart is het kleinrondstempel van Laboean, waarvan gedacht werd dat het na eind 1889 niet meer gebruikt is. Dit omdat er toen een naamswijziging van het kantoor plaatsvond in Laboean Deli. Artikel over de naamswijzigingen is bijgewerkt.

17-12-2013
Op Ebay wordt een Port 1 aangeboden met het puntstempel 65 van Timor. Een zeldzame combinatie!. Register is bijgewerkt.

18-11-2013
Op Ebay wordt een envelop Gzd 3 aangeboden met het puntstempel 41 van Tjiandjoer. Opgenomen in het PWS register.

13-11-2013
Brugt Kazemier meldt het bezit van een briefkaart Gzd 3 met een opdruk "kleine 5" van het postkantoor Tjiandjoer. Zie ook het betreffende artikel.

10-11-2013
Leo Koning meldt het bezit van een Port 2 met het puntstempel 101 van Baros. Register is bijgewerkt.

30-10-2013
Peter Heim meldt het bezit van een Nvph 9 met het Langstempel Kras op een puntstempel 30 van Blitar. Opgenomen in het overzicht.

18-10-2013
Op Ebay is een envelop Gzd6 met een laatst bekende datum van Meester Cornelis verkocht. Register is bijgewerkt.

18-10-2013
Peter Heim Meldt het bezit van een Nvph 7 met het puntstempel 86, een Port 10 met het puntstempel 105 en een Port 13 met het puntstempel 7. Register is bijgewerkt.

18-10-2013
Allan Westphal meldt het bezit van een Envelop Gzd 7 met het puntstempel 15 van Salatiga. Dit is een bijzondere envelop. Het is  de eerst bekende Gzd 7 van Slatiga, de laatst bekende datum van Salatiga en de eerst bekende Nvph 26 van Salatiga. Alle registers zijn bijgewerkt.
Daarnaast meldt hij het bezit van een Nvph 5 met het puntstempel 13, een Nvph 17 met het puntstempel 110. Tevens een Nvph 22 met zowel het puntstempel 2 van Semarang als het Nederlands puntstempel 45 van Groningen. En een Nvph 22 met het puntstemp 35 van Muntok en een ovaal stempel van het postkantoor Merwawang. Hier te zien. De registers zijn bijgewerkt.
Ook meldt hij een Nvph 27 met het puntstempel 11 van Passoeroean.

01-07-2013
Peter Heim bezit een Nvph 4 met het puntstempel 24 van Madioen en een Nvph 3 met het puntstempel 43 van Indramaijoe. Opgenomen in het register.

07-06-2013
Peter Heim bezit een Port 7 met het puntstempel 93 van Djember. Opgenomen in het register.

07-05-2013
Peter Heim bezit een Nvph 18 met het puntstempel (116, type 2) van Gombong. Opgenomen in het register.

03-05-2013
Op Ebay geveild een envelop Gzd1 met het puntstempel 31 van Bandjermasin. Opgenomen in het PWS register.

08-04-2013
Leo Koning meldt het bezit van een Port 4 met het puntstempel 101 van Baros. Opgenomen in het register.

19-03-2013
Hans van den Bersselaar meldt het bezit van een Port 1 met het puntstempel 17 van Patti en een Port 2 met het puntstempel 62 van Menado. Opgenomen in het register. Daarnaast bezit hij een Port 3 met een stom puntstempel, ook wafelijzer genoemd. Wie kent de achtergronden van dit stempel dat vaker is opgedoken?

13-03-2013
Leo Koning meldt een afbeelding uit een MPO catalogus van september 2011 van een Port 3 met een stom puntstempel. Wie kent dit stempel en weet waar het gebruikt is?

10-03-2013
Leo Koning meldt het bezit van een Port 2 met het puntstempel 46 van Koedoes. Opgenomen in het register.

08-02-2013
Aangeschaft: een envelop Gzd 6 met de laatst bekende datum (17-3-1893) van het Expeditie Kantoor Singapore. Opgenomen in het vroeg-laat register.

Leo Koning meldt het bezit van een Port 7 met het puntstempel 49 van Ngawi. Opgenomen in het register.

Peter Heim meldt het bezit van een Nvph 5 met het puntstempel 47 van Bodjonegoro. Opgenomen in het register.

Pierre Jansen meldt het bezit van een Nvph 13 met twee verschillende typen stempels van 22 Poerworedjo. Bijzonder! Volgens Leo Koning is het tweede type met de ronde bogen in de 2 een afdruk van het Nederlandse puntstempel van Delft.
Pierre Jansen meldt ook het bezit van een langstempel van Fort van der Cappellen gecombineerd met het puntstempel 68 van Padangpandjang.
Peter Heim meldt het bezit van een combinatie Kleinrond en puntstempel 32 van Palembang. Opgenomen in het artikel.

Een anonieme bezitter meldt een Nvph 27 met het puntstempel van 115 Tandjong Balei. Opgenomen in het register en het artikel.

04-12-2012
Peter Heim meldt het bezit van een Nvph 9 met het puntstempel 10 van Djokjakarta en het langstempel van Wates. Opgenomen bij het artikel.

29-11-2012
Jappie Braaksma meldt het bezit van een Nvph 8 met het puntstempel type 1 van het Expeditie Kantoor Batavia Mailstoomer. De tweede nu bekend.

26-11-2012
Leo Koning meldt het bezit van een Port 13 met het puntstempel 108 van Medan. Opgenomen in het register.

25-11-2012
Naar aanleiding van de hieronderstaande melding reageert Leo Koning. Hij kent van Ebay een envelop Gzd 3 met het zwakke kleinrondstempel en puntstempel 84 van Deli. Tot op heden de laatst bekende datum van een poststuk met puntstempel van het kantoor Deli. Opgenomen in het vroeg-laat register. Artikel over naamswijzigingen Laboean Deli is bijgewerkt.

23-11-2012
Zojuist aangeschaft: Een briefkaart Gzd 8 met het (zwakke) kleinrondstempel van Deli, gedateerd 22-10-1888. Tot op heden de laatst bekende datum van het kantoor Deli, voordat het de naamswijziging naar Laboean onderging. Artikel over naamswijzigingen Laboean Deli is bijgewerkt.

16-11-2012
Jappie Braaksma meldt het bezit van een Port 11 met het puntstempel 83 van Singkel. Opgenomen in het register.

14-11-2012
Op Ebay is een Envelop Gzd 6 aangeboden van Semarang van 11-4-1873. Tot nu toe de laatst bekende datum. Opgenomen in het vroeg-laat register.

13-11-2012
Op Ebay is een envelop Gzd 6 aangeboden van Tjiamis met puntstempel 44. Het betreft de laatst bekende datum tot op heden van dit kantoor. Opgenomen in het vroeg-laat register. Daarnaast is een envelop Gzd 3 aangeboden van 47 Bodjonegoro. Opgenomen in het PWS register.

06-11-2012
Op de veiling van Van Dieten op 16 en 17 november, wordt een gigantische collectie posthistorie van Nederlands IndiŽ aangeboden. Hieronder zijn topstukken uit de puntstempel- en vierkantstempelperiode. Een mooie kans om ontbrekende stukken toe te voegen aan uw collectie. Een voorbeeld is de briefkaart Gzd 10 met het puntstempel 9 van Makassar; een zeldzame combinatie! Opgenomen in het PWS register.

02-11-2012
Allan Westphal meldt het bezit van een Nvph 17 met het puntstempel 82 van Padangsidempoean en een Nvph 20 met het puntstempel 59 van Bengkalis. Jappie Braaksma meldt het bezit van een Nvph 16 met het puntstempel 46 van Koedoes. Opgenomen in het register.

23-10-2012
Leo Koning meldt het bezit van een Nvph 18 met het puntstempel 120 van Toeren. Opgenomen in het register.

17-10-2012
Peter Heim meldt het bezit van een Nvph 9 met het puntstempel 12 van Bandoeng en het Haltestempel van Nagrek. Opgenomen bij het artikel.

15-10-2012
Op Ebay is een Briefkaart Gzd. 3 met het puntstempel 31 van Bandjermasin geveild. Deze briefkaart is tevens de vroegst bekende datum van dit kantoor. Opgenomen in het PWS register. Opgenomen in het vroeg-laat register.

05-10-2012
NPV veilt op de veiling van 31 oktober een Briefkaart Gzd 1 van 71 Loemadjang en 95 Kraksaan. Opgenomen in het PWS register. De briefkaart van 71 Loemadjang is ook de vroegst bekende datum van dit Kantoor. Opgenomen in het vroeg-laat register.

05-10-2012
Leo Koning Meldt het bezit van een Port 3 met het puntstempel 105 van Oleh Leh. Opgenomen in het register.

26-09-2012
Leo Koning meldt het bezit van een Port 13 met het puntstempel 28 van Banjoewangie. Opgenomen in het register.

29-08-2012
Leo Koning meldt het bezit van een Port 3 met het puntstempel 10 van Djokjakarta. Opgenomen in het register.

14-07-2012
Op Ebay wordt een zeldzame puntstempel 75 van Moearadoea op een Nvph 9 aangeboden.

13-07-2012
Jappie Braaksma meldt het bezit van een Nvph 4 met het puntstempel 117 van Bindjei. Opgenomen in het register.

25-04-2012
Sander Stolk meldt een Briefkaart Gzd4 met het puntstempel 35 van Muntok en een Briefkaart  Gzd8 met het puntstempel 63 van Ternate. Opgenomen in het PWS register.

21-04-2012
Jappie Braaksma meldt het bezit van een Briefkaart Gzd6 met het puntstempel 96 van Karanganjer. Opgenomen in het PWS register.

19-04-2012
Zojuist een Envelop Gzd. 3 met puntstempel 25 van Grissee aangeschaft. Opgenomen in het PWS register.

19-03-2012
Peter Heim meldt het bezit van een Nvph 13 met het puntstempel 112 van Goenoengtoea. Leo Koning meldt het bezit van een Nvph 7 met het puntstempel 106 van Edi. Opgenomen in het register.

14-02-2012
Peter Heim meldt het bezit van een Nvph 3 met het puntstempel 52 van Malang. Opgenomen in het register.

20-01-2012
Allan Westphal meldt het bezit van een curiositeit. Een Nvph 7 in de kleur bruin met het puntstempel 108 van Medan en het langstempel van Bindjei. Een kleurproef die naar IndiŽ is gesmokkeld en daar gebruikt? Een chemisch bewerkte "echte" Nvph 7 en daarna gebruikt? De stempels zijn vrijwel zeker echt. De punten drukken door in de zegel en het langstempel heeft een andere inktkleur. Wie het weet mag het zeggen ...

18-01-2012
Zojuist aangeschaft: een envelop Gzd. 3 met het cirkelstempel van Weltevreden. Lees ook het artikel.

14-01-2012
Peter Heim meldt het bezit van een aantal tot nu toe onbekende combinaties: 9 op P2, 16 op 5, 19 op 4, 30 op 5, 37 op 16, 59 op 4, 73 op 3, 76 op 6, 83 op 19, 92 op P3 en 100-2 op 3. Opgenomen in het register.

11-01-2012
Allan Westphal meldt het bezit van een Nvph 4 met puntstempel 73 van Boijolalie. Opgenomen in het register.

07-01-2012
Jappie Braaksma meldt het bezit van een Nederlands puntstempel 120 van Weesp op een Indische Nvph 5. Ook opgenomen in het artikel "Nederlandse puntstempels op Indische zegels".

02-01-2012
Allereerst de beste wensen voor 2012. Dat het een heel mooi filatelistisch jaar mag worden. Leo Koning heeft een bijzonder stuk. Een envelop Gzd. 5 uit Pamekassan naar Soerakarta. Deze envelop is uiteraard door Pamekassan gestempeld met het puntstempel 30, maar daarnaast heeft het doorgangskantoor Soerabaija (ten onrechte) het puntstempel 3 nog eens geplaatst. Een curieus stuk dus.

20-12-2011
Op de aanstaande Corinphila veiling van 14 t/m 21 januari 2012 worden twee topstukken geveild. Het eerste betreft de zeldzame Nederlandse puntstempel 259 van Waddinxveen. Het tweede betreft een prachtig gefrankeerd stuk uit IndiŽ aan de Minister van Kolonien.

28-10-2011
Op de 622e veiling bij Van Dieten is in kavel 2321 een Nvph 1 opgenomen met het puntstempel 5 van Amsterdam. Opgenomen in het betreffende artikel over Nederlandse puntstempels op Indische zegels.

28-10-2011
Allan Westphal meldt het bezit van een Envelop Gzd 3 van Veldpostkantoor Atjeh met een late afstempeling van het puntstempel 66 type 1. Ook opgenomen in het betreffende artikel over Atjeh.

27-10-2011
Jappie Braaksma heeft tijdens de afgelopen Corinphila veiling een aantal aardige stukken aangeschaft: Een Nvph 2 met het (vermoedelijk kopstaande) puntstempel 6 van Cheribon, een Nvph 26 met het puntstempel 9 van Makassar ook opgenomen in het register, een zegel van de Straits Settlements met het puntstempel 118 van Tandjongpoera en de ex-112 Goenoengtoea brief van dhr. Stolk.

07-10-2011
Op de NPV veiling van 27 t/m 29 oktober 2011, wordt een Envelop Gzd. 2 met het puntstempel 113 van Bandar Klipa geveild. Opgenomen in het PWS register. Let op: In de catalogus van de NPV staat dat er slechts 3 exemplaren van Bandar Klipa bekend zijn. Mij zijn 10 exemplaren bekend!

04-10-2011
Leo Koning meldt het bezit van een Port 6 met het puntstempel 91 van Soekaboemi. Opgenomen in het register.

27-08-2011
Leo Koning meldt het bezit van een Nvph 16 met het puntstempel 61 Sinkawang/Poerwadadi (vage afdruk). Opgenomen in het register.

27-07-2011
Leo Koning meldt het bezit van een Port 7 met het puntstempel 109 van Wlingi. Opgenomen in het register. En daarnaast een Envelop Gzd 6 met een laatstbekende datum van 51 Modjokerto. Opgenomen in het register.

20-06-2011
Leo Koning meldt het bezit van een Port 13 met puntstempel 43 van Indramaijoe. Opgenomen in het register.

06-05-2011
Op Ebay wordt momenteel een Nvph 16 met puntstempel 24 van Madioen aangeboden. Opgenomen in het register.

31-03-2011
Bij de laatste NPV veiling zijn twee topstukken uit de Indische puntstempels op stuk geveild. Het betreft een briefkaart Gzd. 1 van 100 Langkat die voor Euro 5600 excl. veilingkosten werd toegewezen. Daarnaast een brief met Nvph 13 van 112 Goenoengtoea die voor slechts Euro 620 excl. veilingkosten van eigenaar verwisselde.

11-03-2011 Nieuws over Van Dieten Postzegelveilingen.
Van Dieten Postzegelveilingen en Van Lokven uit Roermond zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan op het gebied van hun postzegelveilingen. In de praktijk betekent dit dat de uitvoering van hun veilingactiviteiten wordt gecombineerd op dezelfde data en locatie. Beoogd wordt de klanten van beide bedrijven nu en in de toekomst beter en efficiŽnter te kunnen bedienen en veilingen van hoogstaand en internationaal niveau te bereiken.

De eerstkomende veiling vindt plaats op 8 en 9 april te Roermond.

Beide ondernemingen blijven onafhankelijk actief. De filatelistische leiding van Van Dieten Postzegelveilingen is weer in handen van Peter Storm van Leeuwen. Het bedrijf, dat in 1892 zijn eerste veiling hield, blijft in de Randstad gevestigd.

Voor actuele informatie surft u naar www.vandieten.nl

02-03-2011 Bij de komende veiling van de NPV (24-26 maart) wordt een enorme collectie puntstempels van  een van de grootste verzamelaars op dit gebied geveild. O.a. een briefkaart met puntstempel 100 van langkat en een Brief van 112 Goenoengtoea. Daarnaast een Port 1 van 111 Kalianda.

21-02-2011
Op Ebay wordt een Port 1 met het puntstempel 35 van Muntok geveild. Opgenomen in het register.

26-12-2010
Op Ebay wordt een Nvph 5 met het puntstempel 40 van Meester Cornelis geveild. Opgenomen in het register.

26-12-2010
Jappie Braaksma meldt het bezit van een Port 8 met het puntstempel 91 van Soekaboemi, een Nvph 14 met het puntstempel 106 van Edi, een Port 6 met het puntstempel van 107 Keboemen, een Nvph 18 met het puntstempel van 115 Tandjongbalei en een Port 5 met het puntstempel 118 van Tandjongpoera. Afbeeldingen hier. Opgenomen in het register.

18-12-2010
Jappie Braaksma meldt het bezit van een Port 4 met het puntstempel 63 van Ternate, een Port 5 en een Port 7 met het puntstempel van Moearadoewa en een Nvph 18 met het puntstempel 88 van Gorontalo. Afbeeldingen hier. Opgenomen in het register.

11-12-2010
Jappie Braaksma meldt het bezit van een Nvph 4 met het puntstempel 31 van Bandjermasin, een Nvph 7 met het puntstempel 33 van Amboina, een Port 6 met het puntstempel 39 van Poerwakarta, een Port 12 met het puntstempel 41 van Tjiandjoer en een Nvph 4 met het puntstempel 42 van Sumedang. Afbeeldingen hier. Opgenomen in het register.

06-12-2010
Jappie Braaksma meldt het bezit van een Port 12 met het puntstempel 19 van Toeban, een Nvph 16 met het puntstempel 21 van tjilatjap, een Nvph 7 met het puntstempel 28 van Banjoewangie, een Port 2 met het puntstempel 28 van banjoewangie en een Port 11 met het puntstempel 29 van Kedirie. Afbeeldingen hier. Opgenomen in het register.

28-11-2010
Jappie Braaksma meldt het bezit van een Nvph 21 met het puntstempel 73 van Boijolalie. Opgenomen in het register.

11-11-2010
Bij Rietdijk wordt in de 395e veiling een Nvph port 1 met het puntstempel 5 van Padang aangeboden. Opgenomen in het register.

08-11-2010
Leo Koning meldt het bezit van een Nvph port 5 met het puntstempel 76 van Tebingtinggi. Opgenomen in het register.

03-11-2010
Allan Westphal meldt het bezit van een Nvph 16 met het puntstempel 109 van Wlingi. Opgenomen in het register.

01-11-2010
Op Ebay is een briefkaart Geuzendam 1 met puntstempel 75 Moearadoewa van 16-12-1876 verkocht.  Opgenomen in het register. Opgenomen in het PWS register.

29-09-2010
Charles Jones uit de Verenigde Staten heeft een puntstempel 1 van Weltevreden op een zegel van Hong Kong. Zie ook de pagina over Indische puntstempels op buitenlandse zegels.

08-09-2010
Zojuist via Ebay geveild: Een briefkaart Gzd.2 van Langkat met puntstempel 100! Het mij tweede bekende exemplaar van dit kantoor.

03-09-2010
Leo Koning meldt het bezit van een Nvph 10 met puntstempel 45 van Kendal en een Nvph 18 met puntstempel 44 van Tjiamis. Opgenomen in het register.

01-09-2010
Op de 619e veiling bij Van Dieten wordt een envelop Gzd 6 aangeboden van 113 Tebingtinggi Deli met een vroegst bekende datum van 9-4-1891. Opgenomen in het register.

22-06-2010
Het puntstempel 107 van Telok Semawe op poststuk wordt nog steeds gezocht. Recentelijk zijn wel twee briefkaarten met het kleinrondstempel van dit kantoor bekend geworden.

11-05-2010
Allan Westphal meldt het bezit van een Nvph 26 (Wilhelmina) met puntstempel 36 van Pontianak. Opgenomen in het register en het desbetreffende artikel over puntstempels op de Wilhelmina zegels.

02-04-2010
Matth Brosius meldt ook een briefkaart Gzd. 1 met het kleinrondstempel van Telok Semawe. Daarnaast is er ook een derde gemeld door een verzamelaar die anoniem wenst te blijven. Er zijn dus in korte tijd van dit kantoor stukken bekend geworden, die lange tijd al vermoed werden.

26-3-2010
De verwoestende tsunami die Atjeh trof op 26 december 2004 veroorzaakte niet alleen duizenden slachtoffers, maar vernielde ook belangrijke bibliotheken in Banda Atjeh. Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) in Leiden initieerde een project met als doel een groot deel van de literatuur over Atjeh uit de collectie van het KITLV te digitaliseren.

Op dit moment zijn er ruim 1200 titels gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt via deze website.

De titels die u aantreft in de lijst zijn boeken over Atjeh in verschillende talen, waaronder Indonesisch, Atjehs, Engels, Nederlands en andere Europese talen. De boeken zijn gepubliceerd door Indonesische en Europese uitgeverijen en dateren van de 17e eeuw tot nu. Een prachtige collectie voor meer achtergrond over dit gedeelte van Nederlands IndiŽ!

11-03-2010
Gezocht: onbekende combinaties dagtekening- en puntstempels. In het artikel over dagtekeningstempels en spelling van de kantoornamen is een lijst opgenomen met de bekende combinaties. Volgens mij zijn er meer combinaties mogelijk, daarvoor vraag ik uw hulp om in uw collectie te kijken of er zich nog onbekende combinaties in bevinden. Indien dit het geval is, graag een mailtje.

06-03-2010
Zojuist aangeschaft: een briefkaart Gzd. 7 met puntstempel 8 van Buitenzorg. De afstempeling 9-1-1890 duidt op een zeer laat gebruik van het puntstempel op een briefkaart door dit kantoor. Opgenomen in het PWS register. De briefkaart Gzd. 7 wordt zelden gevonden met een puntstempel en is dus in deze combinatie erg schaars. Voor meer informatie over de briefkaart Gzd. 7 kunt u het artikel lezen.

04-03-2010
Naar aanleiding van de vondst van Peter Storm van Leeuwen is een artikel toegevoegd over de typen punstempel 69 en hoe deze te onderscheiden.

01-03-2010
Peter Storm van Leeuwen meldt twee fantastische briefkaarten voor de komende juni veiling bij Van Dieten. De eerste betreft een prachtige briefkaart van het Expeditiekantoor aan boord van de Mailstomer met puntstempel 69. Nu deze kaart is opgedoken, blijken er twee typen stempel te zijn gebruikt door dit varende kantoor. De tweede briekaart is nog spectaculairder; het betreft het rondstempel van het kantoor TELOK SEMAWE. "Eindelijk een kaart uit Telok Semawe, notabene geschreven door de chef van het postkantoor (hij plaatst een bestelling boeken), maar laat na een puntstempel (107) af te stempelen..."

13-02-2010
Leo Koning meldt het bezit van een Nvph 21 met puntstempel 76 van Tebingtinggi. Opgenomen in het register.

10-02-2010
Zojuist aangeschaft: een port 13 met een stom puntstempel. Nog niet eerder gezien. Kent iemand de herkomst? Toegevoegd aan de vreemde combinaties.

06-02-2010
Er is een artikeltje toegevoegd over de waardering van puntstempels op uitknipsels/briefstukjes.

03-02-2010
De catalogus met de waardering van de puntstempels op losse zegels is bijgewerkt. Alle waarderingen zijn afgerond op hele euro's.

13-01-2010
Leo Koning meldt een punt- en rondstempel van Bandar Klipa op Nvph 19. Opgenomen bij de vreemde combinaties.

02-01-2010
Sander Stolk meldt een Envelop Gzd.8 met puntstempel 23 van Magelang. Opgenomen in het PWS register.

01-01-2010
Voor alle bezoekers van deze website een heel voorspoedig en filatelistisch 2010 toegewenst!

24-12-2009
Jappie Braaksma meldt het bezit van twee bijzondere "maaksels". Het betreft een portzegel met een puntstempel 204 uit Suriname en een fantasieproduct op Nvph 9. Beiden naar mijn mening vals.

17-12-2009
Op Ebay wordt een envelop Gzd.3 met puntstempel 18 van Rembang aangeboden. Opgenomen in het PWS register.

13-12-2009
Jappie Braaksma meldt het bezit van een langstempel Sambas op 98 Temanggoeng en een laatst bekende datum 14-12-1892 van 46 Koedoes. Opgenomen in het register.

04-12-2009
Zojuist aangeschaft, Envelop Gzd. 6 met puntstempel 116-2 van Gombong. Vroegst bekende datum. Zie ook pagina Gombong.

03-12-2009
Leo Koning meldt het bezit van een Port 10 met puntstempel 4 van Batavia.  Opgenomen in het register.

23-11-2009
Leo Koning levert een afbeelding van een briefkaart Gzd. 5 met een "Forwarded by" stempel van J.P. Moquette. Opgenomen in het desbetreffende artikel.

19-11-2009
Leo Koning meldt het bezit van een Port 7 met puntstempel 28 van Banjoewangi. Opgenomen in het register.

02-11-2009
Leo Koning meldt het bezit van een Port 2 met puntstempel type 2 van 66 Veldpostkantoor Atjeh / Kota Radja. Opgenomen in het register.

13-10-2009
Jappie Braaksma meldt het bezit van een briefkaart Gzd. 3 met puntstempel 48 van Klatten. Opgenomen in het PWS register .

09-10-2009
Leo Koning meldt het bezit van een Nvph 4 met puntstempel 34 van Riouw. Opgenomen in het register.

22-09-2009
Peter Heim uit Duisland meldt het bezit van een Port 11 met puntstempel 7 van Soerakarta. Opgenomen in het register.

04-09-2009
Op de 203e veiling bij Veilinghuis Wiggers de Vries wordt een puntstempel 68 Padang Pandjang op Nvph 26 geveild. Opgenomen in het register. En het artikel.

24-08-2009
Op de 615e veiling bij Veilinghuis Van Dieten wordt een zeldzaam puntstempel 74 Kotaboemie op Nvph 9 geveild.

20-08-2009
Leo Koning meldt het bezit van een Port 12 op 105 Olehleh. Sander Stolk meldt een Nvph 3 op 69 Karanganjer. Beide opgenomen in het register.

08-08-2009
Sander Stolk meldt een Envelop Gzd. 2 van 81 Rau. Deze is in nu het bezit van Jappie Braaksma. Opgenomen in het PWS register. Bovendien heeft de envelop een laatst bekende datum van dit kantoor. 

13-07-2009
Jappie Braaksma bezit twee combinaties puntstempel en kleinrondstempel op 32 Palembang en 91 Soekaboemi. Opgenomen bij de rariteiten.

04-07-2009
Op Ebay wordt een Envelop Gzd. 9 van 6 Cheribon aangeboden. Opgenomen in het PWS register .

01-07-2009
Sander Stolk meldt een 109 Wlingi op een Nvph 16, deze wordt aangeboden op Ebay. Opgenomen in het register.

26-06-2009
Peter Heim uit Duitsland meldt het bezit van een zeldzame  112 Goenoengtoea op Nvph 13. Opgenomen in het register.

Jappie Braaksma meldt een zeldzame Briefkaart Gzd. 3 van 10 Dojkjakarta. Opgenomen in het PWS register .

16-06-2009
Bij veilinghuis Gitastamps wordt een Envelop Gzd. 8 van 62 Menado aangeboden. Opgenomen in het PWS register .

04-06-2009
Boy Hendrix meldt het bezit van:
- Envelop Gzd 3 van Semarang;
- Envelop Gzd 8 van Padang;
- Envelop Gzd 5 van Buitenzorg;
- Envelop Gzd 3 van Banjermasin;
- Envelop Gzd 7 van Kota-Radja.
Allen zijn opgenomen in het PWS register .

13-05-2009
Recent aangeschaft: Brief van Pati met laatst bekende datum 30-1-1893. Opgenomen in het register.

11-05-2009
Gert-Jan Gruter meldt een aantal zegels:
Port: 8 op p10, 8 op p12, 10 op p2, 11 op p2, 13 op p2, 15 op p2, 21 op p4, 29 op p3, 38 op p4, 39 op p2, 47 op p7, 92 op p6
Frankeer: 34 op nvph 17, 59 op nvph 8, 65 op nvph 3, 80 op nvph 10, 87 op nvph 7, 87 op nvph 20, 76 op nvph 19
Opgenomen in het register.

09-04-2009
Leo Koning meldt het bezit van een Nvph 3 met 13 Tegal en een Nvph 5 met 8 Buitenzorg. Opgenomen in het register.

05-04-2009
Leo Hotterbeex meldt het bezit van een port 1 met 100 Bangil. Opgenomen in het register.

25-03-2009
H.W. van der Vlist heeft een aantal afbeeldingen beschikbaar gesteld voor het artikel over Moquette.

24-03-2009
Een verzamelaar van Indische Puntstempels heeft een zeer bijzondere tentoonstellingscollectie.

23-02-2009
Jappie Braaksma meldt het bezit van een bijzondere puntstempel 2 Semarang op een zegel van de Straits Settlements. Opgenomen in het overzicht.

17-02-2009
Leo Koning meldt het bezit van een Nvph 3 met puntstempel 19 Toeban en een Nvph 6 met puntstempel 14 Pekalongan. Opgenomen in het register.

12-02-2009
Peter Heim meldt 3 langstempels (Djombang, Rankas Betoeng en Tangerang) in combinatie met puntstempels. Opgenomen in het overzicht.

27-01-2009
Jan Hoogveld heeft een Nvph 10 met francostempel en puntstempel 24 Madioen. Toegevoegd aan het overzicht francostempels.

16-01-2009
Hans Holdijk heeft een Briefkaart Gzd. 1 met een vroegst bekende datum van het bijzonder puntstempel type 1 van het Veldpostkantoor Atjeh. Hiermee wordt de periode van gebruik van dit stempel weer een klein stukje groter. Het artikel over de veldpostkantoren is hiermee weer aangepast. Hans heeft zelf een bijzonder mooie en interessante website over de Nederlandse (en Indische) Veldpost.

12-01-2009
Allan Westphal heeft enkele bijdragen geleverd aan de franco-, naam- en gebroken cirkelstempel.

02-01-2009
Allereerst wil ik graag iedereen een heel gelukkig en gezond 2009 toewensen. En ik spreek de hoop uit dat er in dit nieuwe jaar nog vele vondsten worden gemeld.

Mijn nieuwste aanwinst is een Briefkaart Gzd. 9 met puntstempel 63 van Ternate met een laatst bekende datum van 28-9-1892. Dit is tevens een van de laatst bekende briefkaarten, waarbij zo laat nog een puntstempel is gebruikt. Opgenomen in het register.

28-12-2008
Jappie Braaksma meldt het bezit van een aantal puntstempels:
- 6 Cheribon op Port 12
- 12 Bandoeng op Port 5
- 33 Amboina op Port 3
- 40 Meester Cornelis op Port 2
- 54 Soemenep op Port 2
- 55 Fort de Kock op Nvph 14
- 56 Sibogha op Nvph 15
- 65 Timor op Port 13
- 77 Lahat op Nvph 22
- 85 Sidoardjo op Nvph 17
- 98 Temanggoeng op Port 7
Klik hier en hier voor de afbeeldingen. Opgenomen in het register.
Daarnaast heeft Jappie een bijzondere puntstempel 91 van Rotterdam op een Indische Port 5.

24-12-2008
Leo Koning meldt het bezit van een Port 10 met puntstempel 7 van Soerakarta. Opgenomen in het register.

14-12-2008
Sander Stolk meldt op Ebay een Envelop Gzd. 7 van 12 Bandoeng met een laatst bekende datum van 24-3-1893. Opgenomen in het register.

12-12-2008
Leo Koning meldt het bezit van een Port 12 met puntstempel 14 van Pekalongan. Opgenomen in het register.

28-11-2008
Jappie Braaksma meldt het bezit van twee combinaties puntstempels en naamstempels, te weten Grompol op 7 Soerakarta en Menez op 37 Serang. Opgenomen in het overzicht.

27-11-2008
Leo Koning meldt het bestaan (niet in zijn bezit) van een Nvph 10 met het puntstempel 112 van Goenoeng Toea. Opgenomen in het register.

26-11-2008
Sander Stolk meldt een Port 13 met het puntstempel 102 van Garoet. Opgenomen in het register.

19-11-2008
Leo Koning meldt een Port 6 met het puntstempel 24 van Madioen. Opgenomen in het register.

14-11-2008
Op de 200e OPV veiling wordt een Envelop Gzd. 9 met puntstempel 13 Tegal aangeboden. Opgenomen in het PWS register .

04-11-2008
Bert Schuring neemt in december deel aan een internationale tentoonstelling in Veendam. Hij exposeert daar een deel van zijn collectie onder de titel: "Puntstempels Ned.Indie op poststukken en zegels". Hij toont o.a. puntstempels op alle emissies, buitenlandse zegels, zeldzame kantoren en zeer zeldzame poststukken waaronder een 112 Goenoeng Toea. Voor meer informatie over deze tentoonstelling kunt u de website van de Filatelistenvereniging Veendam e.o. bezoeken.

27-10-2008
Sander Stolk meldt een laatst bekende datum van Magelang 15-5-1893 enige tijd geleden ter veiling aangeboden bij Van Dieten Veilingen. Opgenomen in het register.

17-10-2008
Bij Nutmeg Stamp Sales wordt een envelop Gzd. 6 met puntstempel 18 Rembang aangeboden. Deze heeft de laatst bekende datum 10-4-1893 van dit kantoor. Opgenomen in het register.

12-10-2008
Leo Koning meldt een aantal enveloppen die in 2006 bij Van Dieten zijn geveild. Vanaf nu het register  opgenomen: Gzd. 3 van 77 Lahat, Gzd. 6 van 97 Ponorogo, Gzd. 7 van 103 Krawang, Gzd. 3 van 113 Bandar Klipa en Gzd. 7 van Bindjei.

11-09-2008
Hennie van Dijck meldt het bezit van een aantal postwaardestukken volgens Geuzendam. Opgenomen in het register.

05-09-2008
Hennie van Dijck meldt het bezit van een aantal vroegst- een laatst bekende data op poststuk. Opgenomen in het register.

Leo Koning meldt dat op Ebay een Nvph 15 met Puntstempel 103 Krawang wordt aangeboden. Opgenomen in het register.

01-09-2008
Op Ebay is een Gzd. 3 van 29 Kediri met als laatst bekende datum 24-4-1893 verkocht. Opgenomen in het register.

Hennie van Dijck meldt het bezit van diverse, nog niet in het register van bekende zegels opgenomen exemplaren. Zie hier voor de lijst. Opgenomen in het register.

Maarten Severijn stuurt een scan van een Envelop Gzd. 2 van Soerabaija met het haltestempel Boedoeran.

Leo Koning meldt het bezit van een Port 7 met puntstempel 113 van Bandarklipa. Opgenomen in het register.

03-08-2008
Jappie Braaksma meldt het bezit van een Cirkelstempel van Weltevreden op een Port 5 en een Langstempel Tandjongpriok op een Port 9 van Weltevreden. Opgenomen in de artikelen Cirkel Weltevreden en Langstempels.

28-07-2008
Een verzamelaar uit Denemarken meldt het bezit van een Port 5 met puntstempel 61 Singkawang/Poerwadadi. Opgenomen in het register.

24-07-2008
Op Ebay is een Nvph 6 met puntstempel 17 Pattie te koop. Leo Koning meldt een Port 8 met puntstempel 28 Banjoewangie. Opgenomen in het register.

21-07-2008
Op Internet is een briefkaart Gzd. 4 van 23 Magelang te koop. Opgenomen in het PWS register .

04-07-2007
Gezocht: puntstempels 5 (Padang) met aan weerszijden van de 5 een extra punt. Zie voorbeeld op Port 2 en Nvph 11. Als je goed kijkt zie je aan weerszijden van de 5 een puntje. Nu komen we dit stempel vaker tegen op Indische zegels en we gaan er dan vanuit dat het het stempel 5 van Amsterdam betreft. Nu lijkt me dat op dit portzegel vrijwel onmogelijk. Het was gebruikelijk dat de portzegel werd geplakt en vernietigd (afgestempeld) op het kantoor van ontvangst. Het kan dus volgens mij niet zo zijn geweest dat Amsterdam een Indisch portzegel plakte en afstempelde. Het zou dus kunnen zijn dat Padang (net als Cheribon en Buitenzorg) ook een type had waarbij aan beide kanten van de 5 een extra puntje werd afgedrukt. Wie heeft afbeeldingen van dit type 5 op zegel of poststuk?

27-06-2008
Allan Westphal bezit een Nvph 12 met een blauw puntstempel 115. Deze was mij nog niet bekend. Opgenomen in de lijst met postkantoren.

23-06-2008
Net aangeschaft: Een envelop Gzd. 3 van 116 Boeleleng naar Rio de Janeiro. Met zeer bijzonder late dagtekening 10-5-1893 met een vierkantstempel. Combinatie tot op heden onbekend en toegevoegd aan register.

17-06-2008
Peter Heim uit Duisland heeft weer drie combinaties langstempel met puntstempel gevonden.

16-06-2008
Renť Hillesum is op zoek naar iemand die dit routestempel kent en eventueel ook bezit. Uw reactie graag!

06-06-2008
Brugt Kazemier heeft een aardige website over Postwaardestukken van Nederland en Overzee.

Leo Koning meldt het bezit van een Envelop Gzd. 6 van Sibogha en daarnaast heeft hij op internet een Envelop Gzd. 8 van Riouw en een Envelop Gzd. 6 van Bandar Klipa gezien. Opgenomen in het PWS register.

30-05-2008
Jappie Braaksma meldt het bezit van een Port 3 met puntstempel 68 van Padangpandjang en een Port 4 met puntstempel 86 van Japara. Opgenomen in het register.

28-05-2008
In mijn bezit is een Port 2 met puntstempel 106 Edi. Opgenomen in het register.

23-05-2008
Op Ebay is een Port 6 verkocht met puntstempel 37 van Serang. Opgenomen in het register.

20-05-2008
Op de 612e Veiling bij Van Dieten wordt geveild:
- een Envelop Gzd. 9 met puntstempel 18 van laatst bekende datum 2-4-1893 van Rembang;
- een Envelop Gzd. 1 met puntstempel 41 van Tjiandjoer.
Opgenomen in het PWS register en het Vroeg-Laat register.

De Envelop G6 met puntstempel 114 van Rantau-Prapat is op de 612e Veiling bij Van Dieten geveild voor Euro 3.000 exclusief veilingkosten.

12-05-2008
Leo Koning meldt en op Ebay verhandelde Envelop Gzd. 8 met puntsstempel 31 Bandjermasin. Opgenomen in het register.

06-05-2008
In mijn bezit is een Port 5 met puntstempel 28 Banjoewangi. Opgenomen in het register.

17-04-2008
Jan Schot meldt een vroegst bekende datum van puntstempel 86 Japara op een briefkaart Gzd. 1. Opgenomen in het register.

14-04-2008
Jan Hoogveld meldt een Port 6 met een puntstempel 72 van Bondowosso. Vanaf heden opgenomen in het register.

07-04-2008
Het nieuwe artikel van de maand biedt een overzicht van de verzendtarieven voor brieven, gedurende de puntstempelperiode.

20-03-2008
Net aangeschaft: Envelop Gzd. 1 van 10 Djokjakarta. Opgenomen in het register.

17-03-2008
Jappie Braaksma meldt het bezit van een puntstempel 32 Palembang op Port 12 en een puntstempel 48 Klaten op een Port 8. Vanaf heden opgenomen in het register.

11-03-2008
Leo Koning meldt het bezit van een laatst bekende datum van 16 Ambarawa 22-4-1893. Opgenomen in het register. Daarnaast heeft hij een Envelop Gzd. 1 van 48 Klaten en Wim Sengers een Envelop Gzd. 3 van 13 Tegal. Beiden opgenomen in het register.

10-03-2008
Peter heim uit Duitsland meldt een Port 12 met puntstempel 27 Bezoekie. Vanaf heden opgenomen in het register.

08-03-2008
Leo Koning meldt het bezit van een envelop Gzd. 6 met de vroegst bekende datum van 113 Tebing Tinggi Deli 10-6-1891. Opgenomen in het register.

05-03-2008
Ik heb een briefkaart gevonden van J.P. Moquette, gericht aan zijn vader in Goor. Opgenomen in het artikel over Moquette.

01-03-2008
Het Artikel van de maand behandelt de Briefkaarten van Nederlands IndiŽ in de puntstempel periode.
Leo Koning meldt een laatst bekende datum van 23 Magelang 14-4-1893. Geveild bij Renť Hillesum Filatelie. Opgenomen in het register.

17-02-2008
Jappie Braaksma bezit een envelop Gzd. 8 van 36 Pontianak. Opgenomen in het register.
Sander Stolk meldt twee laatst bekende datums van 84 Deli 17-3-1884 en 92 Bandjarnegara 18-1-1893. Opgenomen in het register. Ook het Laboean-Deli artikel is aangepast.

16-02-2008
Peter Storm van Leeuwen meldt de aanstaande veiling van een SPECTACULAIRE vondst. Een poststuk Gzd. 6 van 114 Rantau-Prapat naar Kotta-Radja! Dit is het nu derde bekende poststuk van dit kleine postkantoor in het noord oosten van Sumatra. Dit stuk heeft tevens de mij vroegst bekende datum van dit kantoor, dus opgenomen in het register. Volgens Peter wordt dit zeer bijzondere stuk geveild in de mei- of anders de septemberveiling bij het gerenommeerde veilinghuis Van Dieten. Het overzicht met de zeldzaamheden onder de puntstempels is tevens aangepast.

06-02-2008
Leo Koning meldt het bezit van een Envelop Gzd. 6 van 84 Laboean. Opgenomen in het register.

03-02-2008
Het artikel van de maand behandelt de Enveloppen van Nederlands IndiŽ in de puntstempel periode.
Allan Westphal meldt het bezit van een puntstempel 113 Tebingtinggi Deli op Nvph 27 Wilhelmina. Vanaf heden opgenomen in het register.
Leo Koning meldt 3 Enveloppen Gzd. 3: van 12 Bandoeng, 24 Madioen en 113 Tebingtinggi Deli. Allen opgenomen in het register

02-02-2008
Op internet wordt een brief van 37 Serang aangeboden met een laatst bekende datum van afstempeling 20-1-1893. Opgenomen in het register.

28-01-2008
Net aangeschaft: Enveloppen Gzd. 4 met puntstempel 3 van Soerabaija, Gzd. 9 met puntstempel 40 van Mr. Cornelis, Gzd. 8 met puntstempel 42 van Sumedang, Gzd. 8 met puntstempel 48 van Klaten, Gzd. 3 met puntstempel 108 van Medan. Daarnaast meldt Sander Stolk een Envelop Gzd. 2 met puntstempel 23 van Magelang. Allen opgenomen in het register.

24-01-2008
Pierre Jansen bezit een Port 4 met puntstempel 76 Tebingtinggi. Vanaf heden opgenomen in het register.

23-01-2008
Net aangeschaft: Brief van Sitoebondo met puntstempel 53 met vroegst bekende datum van 11-10-1874. Opgenomen in het register.

20-01-2008
Jappie Braaksma bezit een Nvph 7 met puntstempel 62 van Menado. Vanaf heden opgenomen in het register.
Maarten Severijn meldt een afbeelding van een Envelop Gzd. 8 met puntstempel 11 Passoeroean. Opgenomen in het register.

17-01-2008
Op Ebay wordt een collectie aangeboden met o.a. een Port 5 met puntstempel 49 Ngawie. Vanaf heden opgenomen in het register.

16-01-2008
Op de Veiling bij Van Dieten heb ik o.a. een envelop Gzd. 3 met opdruk 15 cent aangeschaft. Dit is een creatie van Moquette die nog ontbrak in het overzichtsartikel.

14-01-2008
Wim Sengers bezit een aantal interessante langstempels in combinatie met puntstempel.

11-01-2008
Jappie Braaksma bezit een Port 10 met puntstempel 39 van Poerwakarta. Vanaf heden opgenomen in het register.

10-01-2008
De catalogus met de puntstempels is aangevuld met een Engelstalige tekst en een referentietabel voor de Michel en Scott catalogi.

09-01-2008
De catalogus met de puntstempels op de zegels is nu ook in PDF formaat beschikbaar. Door dit bestand af te drukken op uw eigen printer (liefst in kleur) kunt u de catalogus ook op papier raadplegen.

07-01-2008
Bij de komende Veiling bij veilinghuis Van Dieten worden een envelop Gzd. 3 van 5 Padang en 11 Passoeroean geveild. Opgenomen in het register. Daarnaast een Puntstempel 29 Kedirie op een Port 10 en een Puntstempel 36 Pontianak op een Port 11. Ook opgenomen in het register.

01-01-2008
Gelukkig Nieuwjaar! In het artikel van de maand een terugblik op ťťn jaar www.puntstempels.nl.

18-12-2007
Jappie Braaksma bezit een Port 13 met puntstempel 117 van Bindjei. Vanaf heden opgenomen in het register.

16-12-2007
Misschien een beetje buiten het kader van deze website, maar toch spectaculair genoeg om aandacht aan te schenken: Bij Veilinghuis Van Dieten wordt in de komende veiling de meest zeldzame nederlandse puntstempel 259 Waddinxveen geveild. Onderstaande tekst komt uit de catalogus:

12Ĺ CENT NR. 22H MET SUPERBE AFSTEMPELING. SLECHTS IN GEBRUIK VAN 1 T/M 14 JUNI 1893. ENIG BEKENDE AFDRUK OP EMISSIE KONING WILLEM III 1872. DIT GRANDIOZE EXEMPLAAR IS HET ABSOLUTE TOPSTUK VAN EEN COLLECTIE NEDERLANDSE PUNTSTEMPELS. CERT. "H. VAN DER VLIST 2007". EX-COLL. "IR. A.D.R. VERBEEK".

taxatie Ä 7.500

12-12-2007
De catalogus met alle zegels met puntstempels van de emissies Koning Willem III, Cijfers en de Port 1874 en Port 1882 is geplaatst op de website.

10-12-2007
Het artikel over de vervalsingen is aangevuld met afbeeldingen van vervalste poststukken.

09-12-2007
Jappie Braaksma bezit een Port 2 met puntstempel 42 van Soemedang. Vanaf heden opgenomen in het register.

06-12-2007
Jappie Braaksma bezit een Nvph 10 met puntstempel 69-2 van Demak. Vanaf heden opgenomen in het register.

Bert Schuring bezit een aantal interessante brieven van:

Tandjong Pandan
Kotta-Radja
Oenarang
Loeboesikaping
Gorontalo
NI Postagent Singapore
Karanganjer
Bangil
Banckalan

5-12-2007
Wim Sengers heeft een drietal Langstempels in combinatie met puntstempels. Deze zijn toegevoegd aan het artikel. Daarnaast ook drie Francostempels in combinatie met puntstempels en twee Kleinrondstempels in combinatie met puntstempels.

01-12-2007
Het nieuwe artikel van de maand gaat over de Atjeh expedities en de veldpostkantoren.

29-11-2007
Wim Sengers bezit een aantal zegels met een merkwaardige opdruk. Lees hier het artikel.

27-11-2007
Peter Heim bezit een puntstempel 3 Soerabaija op een Wilhelmina Nvph 27. Vanaf heden opgenomen in het register. Ook is de afbeelding opgenomen in het artikel over de puntstempels op de Wilhelmina emissie.

26-11-2007
Bert Schuring bezit een groot aantal poststukken met de vroegste of laatste bekende datum van afstempeling.

24-11-2007
Bert Schuring bezit een aantal zeldzame puntstempels op zegel.

Peter Heim (Duitsland) bezit een aantal Puntstempels gecombineerd met Langstempels en een Puntstempel gecombineerd met Francostempel.

23-11-2007
Jappie Braaksma bezit een puntstempel 83 Singkel op een Nvph 14. Vanaf heden opgenomen in het register.

Een overzicht van de puntstempels op de eerste en tweede emissie van Bert Schuring.
Een overzicht van de puntstempels op de Koning Willem III emissie van Bert Schuring.
Een overzicht van de puntstempels op de Cijfer emissie  van Bert Schuring.
Een overzicht van de puntstempels op de Wilhelmina emissie van Bert Schuring.
Een overzicht van de puntstempels op de Portzegels van Bert Schuring.

21-11-2007
Hans van Dishuizen bezit een Nvph 8 met een blauwgroene afdruk van het puntstempel 55 Fort de Kock.

Van puntstempel 66 Vpkt Atjeh/Atjeh/Kotaradja is nu ook een afdruk met violette inkt gevonden.

Er is een rood francostempel in combinatie met puntstempel 9 Makassar toegevoegd aan het artikel.

20-11-2007
Graag wil ik wijzen op een heel bijzondere briefkaart die in het bezit is van Stuart Leven. Tijdens mijn voorbereidingen voor een artikel over de Veldpostkantoren in Atjeh, trok de afzender van de briefkaart mijn aandacht. Het blijkt te gaan om de Kapitein van de 2e Brigade G.C.E. (Frits) van Daalen senior, de vader van de later bekend geworden gouverneur van Atjeh G.C.E. van Daalen junior.

16-11-2007
Stuart Leven bezit een brief met als dagtekeningstempel het rondstempel van Sumanap. Zie ook de poststukken.

13-11-2007
Leo Koning bezit een nvph 8 met puntstempel 20 Banjoemas en Franco kastje. Opgenomen bij de Francostempels.

09-11-2007
Op een internetveiling wordt een Envelop Gzd. 3 aangeboden van Magelang. Vanaf heden opgenomen in het register.

08-07-2007
In het novembernummer van het maandblad Filatelie is een artikel van Wieland Buit opgenomen over "Een passie voor Puntstempels". Vanwege het PDF-formaat kan het even duren alvorens het artikel verschijnt op uw beeldscherm.

06-11-2007
Leo Koning meldt het bezit van een Port 4 met puntstempel 47 Bodjonegoro. Vanaf heden opgenomen in het register.

Er is een Kleinrondstempel als dagtekeningstempel van Soekaboemi zonder spatie opgenomen in de tabel met Dagtekeningstempels.

02-11-2007
Leo Koning meldt een Gzd. 2 Envelop van Djokjakarta met puntstempel 10 en een vierkantstempel als dagtekeningstempel (niet in zijn bezit). Opgenomen in de tabel met Dagtekeningstempels.

01-11-2007
Het nieuwe Artikel van de maand gaat over Dagtekeningstempels en Spellingen en/of Namen van Postkantoren.

31-10-2007
Jappie Braaksma meldt het bezit van een Port 13 75 cent met puntstempel 66 Atjeh. Vanaf heden opgenomen in het register.

22-10-2007
Brugt Kazemier meldt het bezit van een Briefkaart Gzd. 3 van Weltevreden, een Briefkaart Gzd. 4 van Tegal en een Envelop Gzd. 1 van NI Postagent Penang. Vanaf heden opgenomen in het register. De Envelop Gzd. 1 van NI Postagent Penang is ook opgenomen bij de poststukken van Penang.

21-10-2007
Gauke Kootstra bezit een cirkelstempel van Weltevreden op de Nvph 6. Toegevoegd aan het betreffende artikel.

20-10-2007
Het artikel over Moquette is door Brugt Kazemier voorzien van afbeeldingen van een Envelop Gzd. 1, Een briefkaart Gzd. 1, Een briefkaart Gzd. 2a en een Briefkaart Gzd. 3.

18-10-2007
Op Marktplaats.nl wordt een puntstempel 69 type 2 Demak op Nvph 21 aangeboden. Vanaf heden opgenomen in het register.

15-10-2007
Leo Koning meldt het bezit van een naamstempel Bindjei in combinatie met het puntstempel 108 Medan op een Nvph 13. Opgenomen in het overzicht van Combinatie Langstempels met Puntstempels.

10-10-2007
Leo Koning meldt een puntstempel 56 Sibogha en een puntstempel 89 Expeditie Kantoor Singapore beiden op een Nvph 4. Vanaf heden opgenomen in het register.

Het nieuwe artikel van de maand gaat over Laboean Deli.

19-09-2007
Op de veiling bij Gita Stamps in IndonesiŽ zijn een envelop Gzd. 4 met puntstempel 55 Fort de Cock, een envelop Gzd. 4 met puntstempel 43 Indramaijoe en een envelop Gzd. 3 met puntstempel 34 Riouw geveild. Vanaf heden opgenomen in het register.

13-09-2007
Bij het artikel over Moquette zijn enkele nieuwe afbeeldingen geplaatst. 2 x van de Port nvph 1 en 1x van de nvph 7.
Op veiling 606 bij Van Dieten heb ik een brief van Amboina aangeschaft met een vroegst bekende datum van 27-9-1878. Vanaf heden opgenomen in het register.

06-09-2007
Op de 195e Veiling bij Wiggers de Vries worden twee briefkaarten met een "kleine 5" aangeboden.

04-09-2007
Er is een artikel geplaatst over vervalsingen van de Indische Puntstempels. Dit is tevens het artikel van de maand september.

26-08-2007
Op internet is een port 2 met puntstempel 20 Banjoemas gesignaleerd. Vanaf heden opgenomen in het register.

24-08-2007
Jappie Braaksma meldt het bezit van een Nvph 17 en 20 met puntstempel 89 NI Exp. Kant. Singapore. Vanaf heden opgenomen in het register.

21-08-2007
Er is een link opgenomen naar de Studiegroep Zuid West Pacific. Speciaal voor alle verzamelaars van de posthistorie van onze (voormalige) overzeese gebiedsdelen.

19-08-2007
Jappie Braaksma bezit een mooie brief van 84 Laboean Deli naar Leipzig.

In de catalogus van de 606e veiling bij Veilinghuis Van Dieten staat een informatief artikel op bladzijde 146 t/m 149 over de Nederlandse Puntstempels.

13-08-2007
Op veiling 606 bij Van Dieten wordt een briefkaart Gzd 1 met puntstempel 66 Kota Radja met een vroegst bekende datum van 23-1882 aangeboden. Via Weltevreden 6-7 per zeepost naar Amsterdam 28-8. Te Kotta-Radja gestempelde "M" (militair tarief, hoewel briefkaarttarief sedert 15-3-1882 toch al 5 cent bedroeg) en "Ned: Indie / Zeepost" (Bu.5d).

09-08-2007
Jan Hoogveld meldt het bezit van een Port 5 met puntstempel 87 Toeloengagoeng. Vanaf heden opgenomen in het register.

02-08-2007
Er is een artikel geplaatst over Jean Pierre Moquette, hij produceerde tussen 1878 en 1890 diverse "creaties" die als maakwerk bestempeld kunnen worden.

31-07-2007
Op internet worden een Port 2 met puntstempel 19 Toeban en een Nvph 16 met puntstempel 118 Tandjongpoera aangeboden. Vanaf heden opgenomen in het register.

27-07-2007
Leo Koning meldt het bezit van een Nvph 9 met een blauw puntstempel 37 Serang. Tot op heden niet bekend.

24-07-2007
Leo Koning meldt het bezit van een Nvph 17 met puntstempel 36 Pontianak. Vanaf heden opgenomen in het register.

20-07-2007
Jappie Braaksma meldt het bezit van een Port nvph 12 met puntstempel 116 Boeleleng. Vanaf heden opgenomen in het register. Hij meldt tevens een Nvph 11 met een langstempel Solok op puntstempel 68 Padangpandjang.

18-07-2007
In het nummer 13/2007 van het duitstalige tijdschrift DBZ is een uitgebreid artikel opgenomen over de vondst van het naamstempel Montrado. Zie voor nog meer informatie ook de pagina op deze website.

17-07-2007
Leo Koning meldt een port nvph 13 met puntstempel 23 Magelang. Te koop op internet. Vanaf heden opgenomen in het register.

16-07-2007
Op internet wordt een port nvph 1 aangeboden met puntstempel 11 Passoeroean. Vanaf heden opgenomen in het register.

05-07-2007
De afbeelding van de brief van Bert Schuring van 112 Goenoengtoea is geplaatst op de website.

01-07-2007
Op Ebay werd een langstempel Belawan op 84 Laboean Deli verkocht.

29-06-2007
Bert Schuring meldt het bezit van een enveloppe 10ct Gzd.6, van Goenoengtoea - Batavia (naar van Dorp) 2 augustus 1890, voorzijde puntstempel 112, kleinrond van Goenoengtoea, achterzijde kleinrond Padang Sidempoean, 4 aug. en kleinrond Weltevreden, 19 aug.1890. De enveloppe is ruw geopend waardoor aan de bovenzijde in het midden een stukje papier ontbreekt. Een zeer belangrijke vondst, eerder dit jaar werd door Ab Stolk een exemplaar gevonden. Er zijn nu in totaal vier exemplaren bekend van dit kantoor.

25-6-2007
Jan Verster uit Canada meldt een brief van Wonosobo in het bezit met een laatst bekende datum van 12-7-1892.

20-06-2007
Peter Heim uit Duitsland meldt een aantal combinaties in zijn bezit. Het betreft:
13 op nvph 4
25 op nvph 7
30 op nvph 6
54 op nvph 14
91 op nvph 16
115 op nvph 16
47 op nvph 22
70 op nvph 19
23 op port 4
10 op port 8
15 op port 6
29 op port 12
34 op port 8
37 op port 11
51 op port 7
115 op port 5
7 op wilhelmina nvph 27
Deze is opgenomen in het register.
Daarnaast bezit Peter de 114 op nvph 21 die al eerder door Haselau gemeld is.
 

19-06-2007
Een anonieme verzamelaar meldt een Nvph 17 met puntstempel 91 Soekaboemi. Vanaf heden opgenomen in het register.

Momenteel ben ik bezig met een onderzoek naar het voorkomen van de puntstempel type 1 van Veldpostkantoor Atjeh (No. 1) (het linker stempel is type 1, herkenbaar aan de 40 punten en de iets andere vorm van de cijfers). Met name de gebruiksperiode hiervan heeft mij aandacht. Indien u in het bezit bent van een poststuk met een dergelijk type puntstempel, wilt u dan hiervan een scan maken en deze mij toesturen? Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

14-06-2007
Jappie Braaksma meldt een Nvph 18 met puntstempel 48 Klaten. Vanaf heden opgenomen in het register. Daarnaast een naamstempel Sokka met puntstempel 96 Karanganjer op port 9.

13-06-2007
Jan Hoogveld meldt het bezit van een puntstempel 76 Tebingtinggi op een Port 13 75 cent. Bovendien heeft de portzegel een zogenaamd "gebroken kader". Vanaf heden opgenomen in het register.


10-06-2007
Bert Schuring meldt het bezit van een briefkaart Geuzendam nr. 8 van 111 Kalianda. Vanaf heden opgenomen in het register.

09-06-2007
Jappie Braaksma meldt het bezit van de vroegst bekende datum van Rau op een briefkaart G1.

07-06-2007
Een Briefkaart G4 van Veldpostkantoor Atjeh en een puntstempel 25 Grissee op Nvph 3 worden gemeld. Vanaf heden opgenomen in het register.

05-06-2007
Er is een aantal veilingcatalogi van Van Dieten Veilingen doorgenomen. Hierdoor zijn de onderzoeken "Vroegste en Laatste bekende datum", "Bekende Zegels" en "Bekende Postwaardestukken" aangevuld. Ook is er een afbeelding van een geveilde brief met een Wilhelmina frankering toegevoegd die tevens de laatst bekende datum van Weltevreden heeft.

Peter Storm van Leeuwen heeft fotokopieen beschikbaar gesteld van de vroegst bekende brief van Kottaboemi die eens in zijn bezit was.

Bert Schuring meldt een aantal vroegst en laatst bekende data op poststuk in zijn bezit, namelijk:

16  10ct.Gzd.6 met paar nr.19 Ambarawa - Arnhem met laatste datum 31 december 1892, 42  Envel.25ct.Gzd.2 Soemedang - Wageningen met laatste datum 24 mei 1887, 50  Brkt.5ct.Gzd.1 Patjitan - Batavia met vroegste datum 11 jabuari 1875, 53  Idem Sitoebondo - Soerabaya met vroegste datum 4 februari 1875, 60  Env.25ct.Gzd.3 Billiton - Arnhem, met laatste datum
10 juni 1881, 61  Env.10ct.Gzd.1 Singkawang - Pontianak met laatste datum 12 juli 1879, 69 Env. 10ct.Gzd.1 met bijfrankering nr.9 R-brief foutief Karanganjer - Semarang met laatste datum29 september 1881, 71 Env.10ct.Gzd.1 Loemadjang - Magelang, met vroegste datum 11 september 1878, 85 Brief met nr.11 Sidoardjo - Utrecht met vroegste datum 11 maart 1889, 117 Env.25ct.Gzd.3 Bindjei - Freiburg, met laatste datum 6 mei 1893 (Laat)

04-06-2007
Gert-Jan Gruter heeft een aantal  onbekende combinaties in zijn collectie. Het betreft: 18 op 6, 25 op 16, 41 op 10, 54 op 22, 55 op 4, 69 op 20,  71 op 10, 91 op 21, 97 op 22, 7 op port 5, 14 op port 6, 2 op port 5, 36 op port, 13, 51 op port 5, 85 op port 6, 102 op port 11, 109 op port 6. Vanaf heden opgenomen in het register.

30-05-2007
Ab en Sander Stolk hebben een briefkaart met het Buitenzorg stempeltje.

29-05-2007
Dezelfde anonieme verzamelaar meldt ook een puntstempel 18 op nvph 3 en een 61 op nvph 10. Vanaf heden opgenomen in het register.

26-5-2007
Een anonieme verzamelaar levert enkele mooie scans van puntstempels op de wilhelmina emissie, waaronder de  118 op de nvph 26 20 cent blauw. Vanaf heden opgenomen in het register.

24-05-2007
Jappie Braaksma en Sander en Ab Stolk hebben ook een aantal  onbekende briefkaarten en evevloppen gemeld. Vanaf heden opgenomen in het register.

23-05-2007
In verband met het onderzoek naar de puntstempels op de briefkaarten en enveloppen (postwaardestukken) is er een PDF document toegevoegd met de Geuzendam indeling van deze postwaardestukken. De bladzijden zijn afkomstig uit de Catalogus van de Postwaardestukken, 4e editie 1979. Momenteel is de 8e editie in voorbereiding, echter de nummers van de postwaardestukken wijzigen niet.

22-06-2007
Ben Jansen van the American Society for Netherlands Philately heeft het artikel over de Veldpostkantoren van Atjeh in het Engels vertaald.

Stuart Leven heeft een aantal onbekende briefkaarten en enveloppen met puntstempel gemeld. Vanaf heden opgenomen in het register.

21-05-2007
Jan Hoogveld heeft een Port Nvph 8 15 cent met puntstempel 110 Djombang. Vanaf heden opgenomen in het register.

The American Society for Netherlands Philately heeft in haar meinummer vol. 31, No. 5 een Engelse vertaling geplaatst van het artikel over de Veldpostbriefkaarten van Atjeh.

Er is een nieuw register toegevoegd met de bekende Postwaardestukken van Nederlands IndiŽ, waarop een puntstempel is afgedrukt. Hierbij is de nummering van de Geuzendam Catalogus aangehouden. Indien u in het bezit bent of het bestaan weet van een Postwaardestuk met puntstempel dat nog niet in dit register is opgenomen, graag melding!

19-05-2007
Jappie Braaksma heeft een puntstempel 91 Soekaboemi op een Nvph 20 3 cent cijfer en een puntstempel 109 Wlingi op een Nvph 6 2 cent roodbruin Willem III (dit is het hoogst bekende kantoor met een Nvph 6).

18-05-2007
Momenteel heb ik in voorbereiding een onderzoek naar het voorkomen van de puntstempels op de postwaardestukken (enveloppen en briefkaarten) van de Indische PTT. Deze postwaardestukken zijn geklasseerd door Geuzendam en hebben de nummers:
Enveloppen: 1 t/m 9
Briefkaarten: 1 t/m 13
Uit mijn eerste oriŽntatie blijkt dat er verschillende poststukken zijn waarop een puntstempel zeer schaars is, dit geldt zeker voor briefkaarten na 1882. Hierbij doe ik een oproep aan iedereen om te kijken naar de postwaardestukken in zijn/haar bezit, zodat het onderzoek t.z.t. kan worden aangevuld met bekende stukken.

Ab en Sander Stolk melden een laatst bekende datum op poststuk. Het betreft Deli (84) 22-7-1881.

16-05-2007
Allan Westphal meldt een Nvph 5 2 cent lila met puntstempel 4 Batavia. Vanaf heden opgenomen in het register.

12-05-2007
Ab en Sander Stolk melden het bezit van twee laatst bekende data van puntstempels op poststukken. Het betreft Banda 17-8-1892 en Makassar 24-12-1892.

11-05-2007
In het meinummer 2007 van het tijdschrift Filatelie is op bladzijde 377 een uitgebreid artikel opgenomen over de vondst van het naamstempel Montrado. Zie voor nog meer informatie ook de pagina op deze website. Bij Van Dieten Veilingen wordt in veiling 605 een brief geveild van Puntstempel 3 Soerabaija met een vertrekdatum 17-1-1874. Dit is de vroegst bekende datum van dit kantoor.

08-05-2007
Jan Hoogveld meldt een Nvph 18 2 cent met Puntstempel 98 Temanggoeng. Vanaf heden opgenomen in het register.

07-05-2007
Er is een artikel toegevoegd over de bijzondere en schaarse briefkaart Geuzendam nr. 3. Jan Hoogveld meldt een Port 6 met Puntstempel 85 Sidhoardjo. Vanaf heden opgenomen in het register.

04-05-2007
Hoewel geen puntstempel, heeft Allan Westphal uit Denemarken een belangrijke melding. Hij heeft een kleinrondstempel van Batavia op een Nvph 12 met als datum 28-9-1877. Tot op heden ging men er van uit dat dit type stempel pas in november 1877 verscheen. Nu blijkt dus dat dit stempel in ieder geval al in september 1877 werd gebruikt.

26-04-2007
Leo Koning meldt een Nvph 4 met Puntstempel 22 Poerworedjo. Vanaf heden opgenomen in het register.

23-04-2007
Leo Koning meldt een Port 4 met Puntstempel 107 Keboemen en een Nvph 18 2 cent Cijfer met Puntstempel 54 Soemenep. Deze waren tot nu toe onbekend op deze zegels. Leo Koning heeft ook een artikel geschreven over de puntstempels op portzegels van de emissie 1874 van de kantoren met de hoge nummers.

16-04-2007
Hans Kremer heeft de pagina met langstempels vertaald in het Engels. Jappie Braaksma meldt een Port 3 met Puntstempel 36 Pontianak. Vanaf heden opgenomen in het register.

13-04-2007
Hans Kremer heeft de pagina met vreemde combinaties vertaald in het Engels.

12-04-2007
Ab Stolk heeft afbeeldingen gestuurd van zijn zeer zeldzame brief van Goenoengtoea met puntstempel 112. Van alle drie bekende brieven is nu een afbeelding beschikbaar op de website. Tevens heeft deze brief van Ab een mooi type 4 routestempel van Genua en is dus ook opgenomen op de website voor de Routestempels.

09-04-2007
Hans Kremer heeft de pagina met Franco Stempels vertaald in het Engels.

07-04-2007
Hans Kremer heeft de pagina met vroegst en laatst bekende datums vertaald in het Engels.

05-04-2007
Jan Hoogveld levert enige afbeeldingen voor de vreemde combinaties en langstempels. Hij heeft ook de eerst bekende port 9 op 44 Tjiamis. Gauke Kootstra levert een afbeelding van een mooie brief van Veldpostkantoor Atjeh no.1.

04-04-2007
Leo Koning levert een afbeelding op port 3 voor de vreemde combinaties. Stuart Leven levert een afbeelding Priaman voor de langstempels.

03-04-2007
Op de Engelstalige website is een eenvoudige woordenlijst Nederlands-Engels opgenomen en een vergelijkende nummerlijst NVPH-Scott-Michel. Stuart Leven meldt een vroegst bekende datum van Banjoemas (26-9-1874). Jappie Braaksma levert een afbeelding Franco rood zonder kastje.

31-03-2007
Jappie Braaksma heeft een blauwe afdruk van een Franco stempel op een 5 cent cijfer met puntstempel 4 van Batavia. Dat hierop een franco stempel is afgedrukt is uitzonderlijk, dit zegel is pas in 1890 aan het loket verkocht. Daarnaast waren tot op heden vanaf 1880 alleen zwarte afdrukken van dit stempel bekend.

30-03-2007
Er is een spreadsheet opgenomen met de bekende stempels op de zegels.

30-03-2007
De officiŽle Engelstalige website is actief. Voorlopig bevat deze een vertaalde selectie van de Nederlandstalige website. Het is de bedoeling dat geleidelijk de meeste pagina's vertaald worden in samenwerking met The American Society for Netherlands Philately.

26-03-2007
Leo Koning meldt een laatst bekende datum van Kediri op een poststuk dat te koop is aangeboden op Ebay.

23-03-2007
Hans Kremer van The American Society for Netherlands Philately heeft de pagina "Over de Stempels" vertaald in het Engels.

22-03-2007
Ab Stolk heeft een brief van Weltevreden met een cirkelstempel, deze brief heeft momenteel de laatst bekende datum met dit stempel.

21-03-2007
Er is een 88 Gorontalo met violette stempel inkt.

20-03-2007
Jan Hoogveld heeft een mooi exemplaar van 112 Goenoengtoea op zegel. Deze is toegevoegd aan de pagina met de zeldzaamste stempels op de zegels.

19-03-2007
Boy Hendrix heeft een briefkaart met een Buitenzorg stempeltje uit begin 1876. Hiermee blijkt dat het stempeltje ook nog in 1876 is gebruikt.

15-03-2007
Ab stolk heeft via Ebay een zeldzaam poststuk van Goenongtoea met puntstempel 112 weten te bemachtigen.

14-03-2007
Er is een nieuwe website www.vierkantstempels.nl die wordt opgezet door Maarten Severijn van de Studiegroep Zuid West Pacific.

11-03-2007
Er is een artikel geplaatst over vreemde combinaties op puntstempels.

09-03-2007
Er is een artikel over franco in kader op puntstempels geplaatst.

08-03-2007
Er is een artikel over langstempels op puntstempels geplaatst.

07-03-2007
Hoewel niet direct een puntstempel, maar toch  bijzonder spectaculair is mijn vondst van het naamstempel Montrado op een Nvph nr. 9 met puntstempel 61 van Singkawang. Dit hulppostkantoor aan de westkust van Borneo is gedurende 7 jaren geopend geweest van 1873 tot 1880, maar er is nog nooit een stempel van gevonden tot vandaag.

04-03-2007
Er is een nieuwe, kleine, website over de routestempels van Nederlands IndiŽ gemaakt.

01-03-2007
Er is een artikel geplaatst over Nederlandse puntstempels op Indische zegels.

28-02-2007
Er is een artikel geplaatst over de beknopte geschiedenis van Nederlands IndiŽ van 1874 - 1893.
Jappie Braaksma heeft een Nvph nr. 2 met een puntstempel, waarschijnlijk van 60 Billiton.

27-02-2007
Er is een register toegevoegd waarin de vroegst en laatst bekende datums van afstempeling van poststukken met puntstempels zijn opgenomen.

26-02-2007
Er is een indicatieve waarderingslijst van de Puntstempels toegevoegd.

25-02-2007
Er zijn afbeeldingen geplaatst van brieven afkomstig uit de collectie Jappie Braaksma. Het betreft de kantoren Tandjong Balei, Bindjei en Lasem.

22-02-2007
Bernd Haselau, postzegelhandelaar uit Duitsland, meldt een 114 Rantauprapat bij een van zijn cliŽnten te hebben gevonden. Na bestudering van de scan lijkt deze stempel op het eerste oog echt te zijn. Uiteraard hebben we de zegel niet in handen gehad, dus enig voorbehoud blijft natuurlijk. Als blijkt door keuring dat het stempel echt is, bestaan er 5! exemplaren.

19-02-2007
Er zijn afbeeldingen geplaatst van poststukken afkomstig uit de collectie Paul Bulterman. Het betreft de zeer zeldzame kantoren Expeditie kantoor op de mailstomer tussen Batavia en Amsterdam, Kottaboemi, Tebingtinggi, Mokkomokko, Gorontalo, NI Expeditie kantoor Singapore, Langkat, Wlingi, Goenoengtoea en Gombong.

07-02-2007
Afbeelding geplaatst van puntstempel 26 op Nvph 2. Geveild bij Van Dieten in Veiling 584 uit 2001.

06-02-2007
Ab Stolk heeft een 001 Weltevreden met violette stempel inkt.

06-02-2007
Zojuist aangeschafte brief van Bandar Klipa geplaatst.

03-02-2007
De resultaten van een onderzoek van vijf grote verzamelaars naar de schaarste en verhoudingen van de puntstempels is op de website geplaatst.

01-02-2007
Er zijn (betere) afbeeldingen van de poststukken van kantoren 38, 57, 76, 88 en 116-1 toegevoegd.

01-02-2007
Er is een artikel toegevoegd over lastig te onderscheiden stempels.

31-01-2007
Bert Schuring heeft een 79 Mokkomokko met blauwe stempel inkt.

30-01-2007
Ab Stolk heeft een 119 Lasem met violette stempel inkt

30-01-2007
Diverse verzamelaars van de puntstempels werken samen aan een project om de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende zegels met puntstempels te onderzoeken. Hoe meer verzamelaars mee doen met dit project, hoe nauwkeuriger de verhoudingen. Als u ook wilt deelnemen, stuur dan s.v.p. een mail naar: hk@puntstempels.nl