ONLINE PRIVACY STATEMENT

 

Algemeen

Website: www.puntstempels.nl

Deze website wordt beheerd door Hans Kruse, de webmaster van deze site. Bij bezoek aan deze website kan de webmaster gegevens van u verwerken. Dit kan bijvoorbeeld gaan om gegevens die u via het contactformulier heeft ingevuld. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert de webmaster uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit Online Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van "cookies" op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking
De webmaster verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot bezoekers van deze website om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van de bezoekers. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op het kunnen uitvoeren van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren over, onder andere, de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de u bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. Deze website maakt echter geen gebruik van cookies.

Websites van derden
Dit Online Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die mogelijk via deze website via links kunnen worden bezocht.

Vragen / opt-out
Voor vragen over dit Online Privacy Statement en/of de wijze waarop de webmaster uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u als volgt met ons in contact treden:

Per e-mail: hk@puntstempels.nl

Indien u geen prijs stelt op onze informatie, dan vernemen we dit graag van u.

Wijzigingen Online Privacy Statement
De webmaster behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Online Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Online Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen kennis kunt nemen.